Jaarverslag VVT

Voorwoord Jaarverslag 2021

De Vereniging Verticaal Transport (VVT) is een brancheorganisatie voor bedrijven die hijskranen en/of hoogwerkers verhuren. Naast gewone leden kent de VVT geassocieerde bedrijven die de VVT steunen. Leden van de VVT zijn traditiegetrouw verhuurders van mobiele kranen, maar ook van hoogwerkers, railkranen (KROL) en torenkranen. Onder verhuur van mobiele kranen worden ook verreikers, mobiele torenkranen, rupskranen en autolaadkranen met hijsfunctie verstaan. Langzaamaan worden steeds meer exploitanten van verreikers en zware autolaadkranen lid, wat bijdraagt aan het veilig werken met deze machines.

De verspreiding van COVID-19 vanuit China en de overheidsmaatregelen naar aanleiding van de bestrijding van de gevolgen van het virus, hebben in 2020 een enorme impact gehad op de maatschappij en de economie. Ook de kraanverhuursector ontkomt niet aan de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus. Omdat het bestuur van de VVT zich wil inzetten voor de juiste steunmaatregelen om onze leden van dienst te kunnen zijn bij intersectoraal overleg hierover, worden de leden gevraagd om periodiek een, speciaal door de VVT hiervoor opgestelde, enquête in te vullen. Het bestuur is de leden die hieraan hebben meegewerkt zeer dankbaar daarvoor.

De sector is economisch een belangrijke speler in Nederland. Het geïnvesteerd vermogen wordt inmiddels geschat op 3 miljard euro. Het economische afbreukrisico voor de Nederlandse industrie en bouwsector is daarentegen vele malen groter dan het geïnvesteerd vermogen in het materieel. Zonder transport staat alles stil; zonder verticaal transport wordt er niet gebouwd, wordt er geen onderhoud gepleegd aan industriële installaties en worden er geen windmolens geplaatst.

Niet alleen het geïnvesteerde vermogen en het afbreukrisico in de Nederlandse economie vertegenwoordigt een zeer hoge waarde. Dat geldt ook voor de waarde van de goederen die verticaal worden getransporteerd en de financiële risico’s met betrekking tot gevolgschade die rechtstreeks daarmee verbonden zijn. Kwaliteit, veiligheid en efficiency nemen in de sector daarom een centrale plaats in. Vanwege deze specifieke belangen zien de leden van de VVT veel voordelen bij een gespecialiseerde, herkenbare, goed aanspreekbare, slagvaardige en zelfstandige brancheorganisatie.

COVID-19 heeft ook een groot effect gehad op de werkzaamheden van het secretariaat van de VVT. Dit geldt ook voor het dossier werkbak en het vertrek van office manager Anniecke van der Heijden, een vacature die vrijwel niet is ingevuld in 2020.

Alle medewerkers op het secretariaat: Patrick van den Berg, Caroline Samuels-Soeterboek en Gerke Kleinsmit, bij deze hartelijk bedankt voor jullie inzet voor de leden van de VVT. Tevens een dankwoord aan Susanne van Zandvoort, de opleidingscoördinator van de SEVT, die ook haar bijdrage heeft geleverd aan het verdelen van het werk gedurende deze zeer opmerkelijke periode.

Ook in 2021 kampen we op het secretariaat nog met deze situatie, maar zijn we doende om dit op te lossen. Om invulling te geven aan de benodigde menscapaciteit. Het is mijns inziens overbodig om te benoemen dat door deze factoren de verdeling van de taken en de prioriteiten heel anders zijn komen te liggen dan vooraf gepland. In dit jaarverslag geven we met trots aan hoe we 2020 met al haar bijzonderheden namens het bestuur en voor alle leden hebben ingevuld.

Het jaarverslag van de VVT geeft weer waar het secretariaat zich namens het bestuur mee heeft beziggehouden. Dit is tevens de verantwoording naar de leden, die in de algemene ledenvergadering zich daarover mogen uitspreken.

Een groot woord van dank aan alle leden van de VVT die getrouw lid zijn gebleven in deze moeilijke tijden voor de sector en dank aan allen die zich voor de vereniging hebben ingezet. Dit geldt voor bestuursleden, leden van VVT commissies, werkgroepen, maar ook iedereen die ons heeft gebeld, geappt, gemaild en daarmee, met vragen, opmerkingen en informatie, hebben bijgedragen aan het functioneren van het secretariaat van de VVT.

Namens het bestuur,

Ing. L.G.A.M. Verhagen, directeur

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019