Verticaal Transport Gids

Aan het einde van elk kalenderjaar brengt de Vereniging Verticaal Transport (VVT) de Verticaal Transport-gids (VT-gids) uit. De VT-gids wordt in de oplage van circa 9.000 exemplaren verzonden aan aannemers-, transport-, kraanverhuur- en petrochemische bedrijven, overheidsinstanties, scholen, advies- en architectenbureaus.

In de VT-gids komen verschillende onderwerpen op het gebied van veilig werken aan de orde. Hierbij moet gedacht worden aan regelgeving en algemeen geaccepteerde afspra-ken binnen de verticaal transportbranche zoals de Arbocatalogus verticaal transport. Daarnaast is er ook algemene informatie in de VT-gids opgenomen.

Bedrijven die kranen inhuren moeten voldoende kennis hebben over verticaal transport. De VT-gids is een nuttig naslagwerk voor bedrijven die kranen willen inhuren. De onderwerpen die in de VT-gids aan bod komen zijn belangrijk voor opdrachtgevers om veilig en vakbekwaam te kunnen werken. De geselecteerde onderwerpen in de VT-gids zijn relevant, maar niet in en voor alle gevallen en situaties volledig. Raadpleeg hiervoor altijd het kraanverhuurbedrijf of een specialist.

De VVT ondersteunt haar leden om veilig en vakbekwaam te kunnen werken. Daarmee heeft het VVT-lidmaatschap toegevoegde waarde voor kraanverhuurbedrijven en moet het lidmaatschap voor opdrachtgevers dan ook een pre zijn.

De leden van de VVT staan op de eerste plaats in de VT-gids. Op de provinciepagina's en in het ledenregister staan de contactgegevens van de lidbedrijven vermeld.

VT-gids 2023

Hoewel aan het opstellen van de inhoud van de VT-gids de grootst mogelijke zorg is besteed, kan de VVT niet instaan voor onvolkomenheden en accepteert zij geen enkele aansprakelijkheid. Er bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is.

Kleine onjuistheden die worden geconstateerd in de gedrukte versie en die bij de VVT bekend zijn, worden, op een door de VVT nader te bepalen moment, aangepast in de gelinkte pdf-versie van de VT-gids hierboven.

Adverteren in de VT-gids

Het is mogelijk om op een willekeurige pagina (met uitzondering van de provinciepagina`s) te adverteren in de VT-gids. Voor bedrijven die tenminste één werktuig bestemd en ingericht voor het uitvoeren van verticaal transport bezitten of exploiteren is het alleen mogelijk om te adverteren als zij lid zijn van de VVT. Voor meer informatie over de mogelijkheden en de tarieven kunt u contact opnemen met de VVT via: redactie.