MobiliteitsCentrum Transport

Het MobiliteitsCentrum Transport (MCT) is een gezamenlijk initiatief van de sociale partners in de sector Transport en Logistiek, te weten: FNV, CNV Vakmensen, TLN en VVT. Het mobiliteitscentrum heeft als doelstelling ervoor te zorgen dat werkloze of boventallige vrachtwagenchauffeurs en kraanmachinisten een nieuwe baan in het transport vinden, zodat hun kennis, capaciteit en vakmanschap voor de sector behouden blijven.

Het MCT is een arbeidsmarktinstrument voor de sector Transport en Logistiek en is onderdeel van sectorinstituut STL.

Voor meer informatie, zie www.mobiliteitscentrumtransport.nl