12hoist4u behaalt
NEN-4400-1 certificering!

Naast veiligheid nu ook zekerheid voor onze opdrachtgevers

Een beleid met veilig werken als prioriteit wordt al sinds 2009 onderbouwd door het VCU-certificaat van 12hoist4u. Aan veiligheid wordt nu financiële zekerheid toegevoegd!

Ondernemingen die arbeid inhuren of werk uitbesteden doen er goed aan een NEN 4400-1/SNA keurmerk gecertificeerde uitzendonderneming of aannemer van werk in te schakelen. Met een op basis van NEN 4400-1 gecertificeerde onderneming uit het Register Normering Arbeid is men beter beschermd tegen fraude en illegaliteit

Wat is het NEN 4400-1/SNA keurmerk?

Het NEN 4400-1/SNA keurmerk is een nationale norm die eisen stelt aan in Nederland gevestigde uitleners en (onder)aannemers van werk met betrekking tot:

De afdracht van loonheffingen (loonbelasting en sociale premies);

Het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland;

Het voldoen aan de Wet minimumloon (WML).


Het doel van de norm is het risico voor opdrachtgevers op verhaal en boetes van de Belastingdienst en andere overheidsinstanties te beperken, sterker nog: vanaf 1 juli 2012 kan er zelfs vrijwaring van aansprakelijkheid verkregen worden.

Stichting Normering Arbeid (SNA)

De stichting Normering Arbeid is beheerder van het Register Normering Arbeid .

Wilt U ook in aanmerking komen om met vrijwaring van aansprakelijkheid samen te werken met 12hoist4u? Neem dan contact op!

Bron: 12hoist4u, 2 augustus 2012