SOOB-subsidie op MwVm en UVHTP

De Stichting Educatie Verticaal Transportbranche is met ingang van 9 augustus jl. SOOB gecertificeerde opleider. Dit houdt in dat bedrijven die aan het SOOB fonds afdragen in aanmerking komen voor subsidie op de SEVT-opleidingen Meewerkend Voorman (MwVm) en Uitvoerder Verticale en Horizontale Transport Projecten (UVHTP). De subsidie kan niet aangevraagd worden voor de reeds gestarte opleiding UVHTP.  In oktober start de SEVT met de opleiding MwVm waarvoor subsidie kan worden aangevraagd. De eerste opleiding UVHTP waarvoor subsidie kan worden aangevraagd zal in het najaar van start gaan.

De opleidingskosten voor de  bedrijven die SOOB-subsidie afdragen en lid zijn van de VVT zijn:

MwVm                                                   UVHTP
Opleidingskosten          5.865,-            Opleidingskosten          10.300,-
Examenkosten                  650,-            Examenkosten                   765,-
Totaal                     6.515,-        Totaal                    11.065,-
*Korting VVT-leden       1.680,-           *Korting VVT-leden         1.000,-
**SOOB-subsidie           2.090,-            **SOOB-subsidie            4.660,-  
 

* Leden van de VVT krijgen korting op de opleidingen van de SEVT.
** U heeft recht op de SOOB-subsidie indien u aan alle subsidievoorwaarden heeft voldaan.

De opleidingen MwVm en UVHTP zijn beiden bijna vol. Gelet op de te verkrijgen subsidiegelden roepen wij u op om uw medewerkers zo snel mogelijk aan te melden VOL=VOL.

U kunt hier het aanmeldformulier van Meewerkend Voorman downloaden.

U kunt hier het aanmeldformulier van Uitvoerder Verticale en Horizontale Transport Projecten downloaden.

U kunt uw subsidie-aanvraag indienen bij het SOOB-subsidiepunt op http://www.soobsubsidiepunt.nl.
Een handleiding voor het aanmelden van cursisten en het declareren van subsidies vindt u op http://www.soobsubsidiepunt.nl/documenten/11-04-01_Handleiding_SSP_-_Bedrijf_1_0_DEF.pdf.

Heeft u vragen over de verwerking van uw subsidieaanvraag, dan kunt u contact opnemen per e-mail vtl@soobsubsidiepunt.nl of telefonisch 0900 1442.

Heeft u vragen over de opleidingen dan kunt u contact opnemen met Herman Otten, per email info@sevt.nl of telefonisch 0345-516993.

Bron: SEVT, 15 augustus 2012