FNV bereikt akkoord over gelijke betaling Polen

FNV Eemshaven en het Poolse bouwbedrijf Remak hebben een principeakkoord bereikt over de gelijke betaling van Poolse en Nederlandse werknemers. Dat maakte FNV-bestuurder Masja Zwart maandag bekend. Het akkoord werd met gejuich ontvangen door de Poolse werknemers.

Het akkoord is bereikt in de wandelgangen van de rechtbank in Groningen, waar de twee partijen zaten in verband met een door de vakbond aangespannen kort geding. FNV Eemshaven wilde via de rechter afdwingen dat Remak zich aan de Nederlandse cao gaat houden zodat buitenlandse werknemers in Nederland hetzelfde cao-loon krijgen als werknemers uit Nederland. De rechter had de twee partijen met klem aangeraden er zelf uit te komen. Dat is dus gelukt, aldus Zwart.

Afgesproken is dat Remak bij de betaling van zijn Poolse werknemers in de Eemshaven de minimale eisen van de cao gaat naleven. De Nederlandse afdeling van Remak heeft nu van de FNV twee weken de tijd gekregen het voorstel uit te werken en voor te leggen aan de Poolse directie. Als de directie akkoord gaat, wil FNV de afspraken nog wel vastleggen bij de rechter, zodat het besluit ook voor andere bedrijven in andere sectoren gaat gelden. Mocht de Poolse directie de overeenkomst afwijzen, dan kan de rechter alsnog een oordeel vellen.

Bron: Novum, 28 augustus 2012