Verbod inzet gewone hijskranen met attractietoestel

Na overleg tussen de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA), de Inspectie SZW enerzijds en een tweetal evenementenbureaus en de VVT anderzijds, is er duidelijkheid geschapen in het beleid rond het hijsen van zogenaamde attractie- en speeltoestellen. U kent het allemaal: de bakjes voor bungeejumpen, dinner in the sky, concert in the sky, etcetera. Kort samengevat houdt de conclusie van het gesprek in dat de bestaande wettelijke regels omtrent deze activiteiten met onmiddellijke ingang strikt zullen worden gehandhaafd.

Op dit moment worden organisatoren van evenementen en vergunning verlenende instanties zoals gemeenten actief geïnformeerd over dit nieuwe beleid. Het betreft hier meer specifiek activiteiten waarbij platforms/stellages met kettingen en/of staalkabels aan de originele lastdrager (lees hijshaak) van een hijskraan gehangen. Op grond van de reeds bestaande regelgeving in de arbowet en de gebruiksvoorschriften van kraanfabrikanten was dit al niet toegestaan.

Verwarring

Door de NVWA werden de platforms/stellages in het kader van het Warenwetbesluit Attractie en Speeltoestellen periodiek gekeurd en voorzien van een certificaat van goedkeur, wat ten onrechte de indruk gaf dat het gebruik ervan in combinatie met de hijskraan in orde was. Immers: er is sprake van een goedgekeurde kraan plus een goedgekeurde stellage/attractietoestel.

Duidelijkheid

Aan die situatie komt nu een eind. Om de attractie te kunnen gebruiken, moet het gebruiksdoel van de hijskraan aangepast te worden voor het hijsen van personen. Dat betekent dat de attractie omgebouwd moet worden naar een uitwisselbaar uitrustingsstuk dat volledig voldoet  aan de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen van bijlage I hoofdstuk 6 van de Machinerichtlijn. Na aanpassing ontstaat er “een nieuwe machine” die bedoeld is voor vermaak en amusement, waardoor hij in het kader van de wet attractie en speeltoestellen als geheel (kraan en attractie zijn een machine geworden) gekeurd dient te worden. Zodra het platform of de stellage aan de originele lastdrager hangt (haak en hijsblok) is er geen sprake van een verwisselbaar uitrustingstuk. De platforms dienen dus op een andere manier aan de basismachine te zijn gemonteerd om aangemerkt te kunnen worden als verwisselbaar uitrustingstuk.

Omdat de betreffende platforms/attracties nog omgebouwd moeten worden om vervolgens bevestigd aan een kraan als nieuw geheel gekeurd te worden, wil men dit per 1 januari 2013 geïmplementeerd zien. Tot die tijd zal worden gedoogd dat machines die gebruikt worden voor het hijsen van personen, maar wel voldoen aan het Warenwetbesluit machines (de machinerichtlijn) en op grond van die wetgeving bedoeld zijn voor het hijsen van personen, nog niet voorzien te zijn van een WAS-certificaat. De gebruikte stellages/platforms dienen dat wel te zijn.

Dat betekent dat met onmiddelijke ingang verboden is om gewone hijskranen in te zetten voor dit soort activiteiten en dat de Inspectie SZW zal optreden tegen overtredingen. Gewone hijskranen zijn immers door de fabrikant niet geschikt bevonden voor het hijsen personen. De inspectie SZW maakt daarbij onder meer gebruik van de vergunningaanvraag door organisatoren van het betreffende evenement, waarbij organisator zeer breed uitgelegd zal worden waardoor eigenaar platform, kraanbedrijf en de organisator van het evenement (vergunningaanvrager) kunnen dan forse sancties opgelegd krijgen. Bovendien zullen gemeenten, zo is reeds gebleken, geen vergunning meer afgeven of deze intrekken.

De VVT heeft de evenementenbranche aangeboden om mee te denken over de benodigde aanpassingen van platforms/stellages zodat zij als verwisselbaar uitrustingstuk beschouwd kunnen worden en waarbij kraan en stellage als geheel in aanmerking komen voor een goedkeur in het kader van de WAS zodat onze leden op een veilige en goedgekeurde manier ingezet kunnen worden in de evenementenbranche. Mocht hier nieuws over te melden zijn, dan laten wij u dat uiteraard weten.

Mocht u nadere informatie wensen, dan kunt u contact opnemen met Herman Otten h.otten@verticaaltransport.nl 0345-516993.

Bron: VVT, 28 augustus 2012