Persbericht PZO

19 september 2012 

De verkiezingen liggen inmiddels achter ons, de Koningin heeft gisteren op Prinsjesdag de troonrede gepresenteerd en nu is het wachten op de kabinetsformatie. PZO is druk bezig duidelijkheid te verkrijgen over wat er voor zzp’ers in het vooruitzicht ligt.

Met trots liet de Koningin gisteren weten dat ons land volgend jaar een jubileum jaar in gaat, 200 jaar Koninkrijk, dat is toch best een bijzonder gegeven! Ondanks dit heugelijke bericht en het feit dat Nederland nog steeds één van de meest welvarende landen van de wereld is, staat ons land voor een grote uitdaging. Een uitdaging die vraagt om veerkracht, samenwerking en een stabiel kabinet.

De Koningin presenteerde in de troonrede de Kunduz plannen om het begrotingstekort op orde te krijgen, maar liet daarnaast ook doorschemeren dat ondernemerschap bevorderd moet worden, men in moet zetten op innovatie en er een rechtvaardig systeem van sociale voorzieningen moet komen. PZO onderschrijft deze aspecten, zeker wanneer daarbij de belangen van zzp'ers goed tot hun recht komen. En ten aanzien van laatstgenoemde kan het één en ander worden gezegd over de het plan van Staatssecretaris Weekers om de VAR verklaring af te schaffen.

Net voor Prinsjesdag is namelijk bekend geworden dat Staatssecretaris Weekers komt met een webmodule voor de VAR. Doel van deze webmodule is een transparanter systeem, op basis van vrijwilligheid, die meer kan dan de VAR van nu. De Staatssecretaris geeft in zijn brief aan dat er geen eenduidige zzp definitie zal komen, nu deze groep niet als homogene groep kan worden gezien en elke zzp'er op eigen unieke wijze opereert binnen onze maatschappij. Naast dit gegeven hamert de Staatssecretaris ook op het feit dat de problemen waar zzp'ers tegen aanlopen aangepakt moeten worden. De webmodule en afschaffing van de VAR verklaring zouden hier een bijdrage aan moeten gaan leveren.

PZO ziet dit als een goede ontwikkeling, maar baart zich zorgen nu ook met de invoering van de webmodule zzp'ers achteraf door de Belastingdienst kunnen worden aangepakt, op basis van de feitelijke omstandigheden waaronder gewerkt wordt, en er een fictief dienstverband kan worden geconstateerd met alle nadelige gevolgen van dien. Ondanks dat de Staatssecretaris aangeeft dat de beoordeling van de Belastingdienst al vooraf kan worden geraadpleegd, wordt de toets die achteraf plaatsvindt hierdoor niet geheel weggenomen.

PZO is dan ook van mening dat het uitgangspunt om de VAR verklaring af te schaffen in beginsel een goed uitgangspunt is. Men moet duidelijker voor ogen hebben dat men ofwel ondernemer is of niet! Punt van zorg blijft echter dat de nieuwe webmodule een verkapte versie van de VAR gaat worden, omdat ook bij de webmodule vooraf geen absolute zekerheid kan worden geboden ten aanzien van de beoordeling van de Belastingdienst over het al dan niet hebben van een verkapt dienstverband. De VAR biedt nu duidelijkheid en rechtszekerheid aan de opdrachtgever, maar eigenlijk nog steeds niet aan de zzp'er. Aan die onbalans zou ook eens een einde moeten komen!