Bijeenkomst VVT-Pacx
"IT-trends en kostenbesparing"

In samenwerking met de VVT organiseert Pacx B.V. een informatiebijeenkomst voor de leden van de VVT, waarbij zij u graag meeneemt in de laatste trends op het gebied van IT en kostenbesparing.
 
De branche verkeert in zwaar weer. Kostenbeheersing en - reductie zijn daarom zeer actueel. Moderne technieken maken het mogelijk dat uw machinist direct opdrachten ontvangt en verwerkt. Hiermee bespaart u veel tijd en geld.

Onderwerpen die op deze bijeenkomst de revue passeren:

Efficiency planning

Paperless office 

Digitale opdrachtverstrekking en facturatie 

Efficient relatiebeheer 


De heer L. Verhagen, directeur van de VVT, zal tijdens deze avond zijn visie met u delen over de recente ontwikkelingen op dit gebied. De heer M. Bogaard, die vanuit zijn rol bij Pacx B.V. direct betrokken is bij het inventariseren en implementeren van automatiseringskwesties, zal u op de hoogte brengen van de actuele trends en toekomstige ontwikkelingen.

Ook de VVT zal tijdens de avond een onderwerp behandelen. De NEA kostenontwikkeling kranen of een ander op dat moment actueel onderwerp. Dit onderwerp wordt nog toegevoegd aan het progamma en hier wordt u nog nader over geïnformeerd. 

De informatiebijeenkomst wordt gegeven op:

Datum
woensdag 21 november 2012

Locatie
Van der Valk Hotel Vianen
Prins Bernhardstraat 75
4132 XE Vianen
T: 0347 - 32 59 59

Aanvang: 19.00 uur
Start bijeenkomst: 19.30 uur

Maximaal aantal personen: 15 personen

Aanmelden kan aan de hand van het aanmeldformulier. Download hier.

Wij verzoeken u vriendelijk uw aanmelding voor 14 november a.s. door te geven aan het secretariaat van de VVT via e-mail: secretariaat@verticaaltransport.nl of
per fax: 0345 -521672.