Duidelijkheid inzake TCVT-eis voor buitenlandse hijskraan machinisten

Nederlandse machinisten moeten in het bezit zijn van een TCVT-certificaat om op een Nederlandse bouwplaats te mogen hijsen met een hijskraan van 10tm of zwaarder. Voor buitenlandse machinisten zijn de eisen geharmoniseerd en daarmee op het veiligheidsniveau van de Nederlandse machinist gebracht.

TCVT heeft een stroomschema opgesteld waaruit blijkt wanneer een buitenlandse machinist op een Nederlandse bouwplaats hijs-werkzaamheden mag uitvoeren (zie ook www.tcvt.nl).

Nieuwe regelgeving
Per 1 januari 2013 wijzigen de regels voor tewerkstelling van buitenlandse machinisten op bouwplaatsen in Nederland.

De tot op heden geldende ontheffingsregeling van Inspectie-SZW vervalt per 31 december 2012. Hiervoor in de plaats komt een check op de beroepskwalificaties van de buitenlandse machinist door de certificerende instelling (CKI: voor TCVT zijn dat DNV of TuV Rheinland).

Op basis van de wettelijke regeling voor wederzijdse erkenning van beroepskwalificaties, wordt door de CKI bekeken of de betreffende machinist voldoende bekwaam is om veilig te werken in de openbare ruimte.

Zo ja, dan ontvangt de machinist een werkverklaring (bij tijdelijk werk) of een TCVT-certificaat (bij werk voor een langere tijd) van de CKI.
Zo nee, dan moet de machinist een proeve van bekwaamheid bij de CKI afleggen op de ontbrekende kwalificaties, waaruit moet blijken dat hij veilig kan werken.

Een buitenlandse machinist kan overigens altijd een TCVT-examen doen.
Dit s mogelijk in de Nederlandse, Duitse, Engelse of Franse taal.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de Secretaris van de TCVT,
de heer Paul Uilenbroek op: 06- 53 37 34 23.                 

Bron: TCVT, 14 december 2012