Eerste totaalbeurs voor veilig en gezond werken in Nederland

Van 24 tot en met 26 september 2013 zal in de Brabanthallen ’s-Hertogenbosch de eerste editie van het vakevent Veilig Werkt Beter worden gehouden. In de omringende landen bestaan al jaren grote vakbeurzen over gezond en veilig werken terwijl het belang van veilig en gezond werken ook in Nederland toeneemt en de ontwikkelingen op het vakgebied niet stilstaan.

De toenemende vraag naar op veilig werken gecertificeerde leveranciers en kostenreductie door lager ziekteverzuim en efficiëntere werkwijzen als gevolg van veilig en gezond werken biedt bedrijven de kans hun performance te verhogen. Ook de hogere arbeidsdruk door het inkrimpen van personeelsbestanden, verhoging pensioenleeftijd en hogere claims en boetes vragen meer aandacht voor arbeidsveiligheid en duurzame inzetbaarheid. 'Meer winst met veilig en gezond werken' is dan ook het thema van Veilig Werkt Beter 2013.

Naar schatting waren er 224.000 arbeidsongevallen met letsel en minimaal één dag verzuim in 2010. Daarnaast vond er eenzelfde aantal arbeidsongevallen plaats met een verzuim minder dan een dag. Aan de dalende trend in het aantal ongevallen met verzuim is een einde gekomen. Het ziekteverzuim is gemiddeld 4,2% waarvan 43% van alle verzuimdagen werkgerelateerd is. Bron Arbobalans 2011.

Veilig Werkt Beter 2013 brengt alles op het gebied van arbeidsveiligheid en gezond werken bijeen; van risico-inventarisatie tot arbomanagementsysteem, van nieuwe wet- en regelgeving tot innovatieve oplossingen, van preventieve maatregelen en middelen, gedrags- en cultuurverandering tot correctieve ingrepen. Van een veilig en gezond gebouw, een veilige en gezonde werkplek en werkhouding tot persoonlijke bescherming. Ook komen specifieke branche-aspecten aan bod op themapleinen.

Veilig Werkt Beter wordt naast de vakbeurs Energie / Milieu gehouden. Ongeveer 30% van de bezoekers van de afgelopen editie van Milieu heeft te kennen gegeven interesse te hebben in veilig en gezond werken. Geïnteresseerden kunnen beide beurzen bezoeken.

Adviescommissie

De beurs wordt georganiseerd door 2XPO C.V., een joint venture van Libéma en VNU Exhibitions Europe, in samenwerking met een uitgebreide adviescommissie. Voor de samenstelling zie pagina Bezoeker / Breed Gedragen.

De organisatie verwacht tussen de 125 en 150 exposanten.
Meer informatie is te vinden op www.veiligwerktbeter.nl

Bron: 2XPO, 5 februari 2013