Sectormonitor 2021 Q2 T&L

De sectormonitor op de ontwikkelen op de arbeidsmarkt voor transport en logistiek voor Q2 2021 zijn gepubliceerd. 

De monitor geeft inzicht in:
 - de omzetontwikkeling
 - belemmeringen voor bedrijfsactiviteiten
 - openstaande vacatures en overzicht in- en uitstroom
 - de gegevens over de werkgevers en werknemers SOOB/Pensioenfonds Vervoer

Nu de gevolgen van de corona-pandemie afnemen en de maatregelen worden versoepeld is men per saldo positief over het economisch klimaat. Echter wordt direct aangegeven dat de krapte op de arbeidsmarkt een groot probleem is. Deze krapte zal fors toenemen met de verdere vergrijzing en toenemende uitstroom, waardoor dit onderwerp een van de belangrijkste belemmeringen voor bedrijven zal zijn om aan de groeiverwachtingen te kunnen voldoen.

In de onderstaande link kunt u de monitor openen.

Sectormonitor 2021-Q2