PERSBERICHT

Ede, 19 maart 2012,

Verticaal Transport Centrum in Barneveld en praktijktrainer PTC+ in Ede starten vanaf september 2012 met een bedrijfsschool voor de opleiding voor monteurs van kraanverhuurbedrijven. De opleiding aan de nieuwe bedrijfsschool wordt gekenmerkt door uniek praktijkgericht onderwijs en sluit perfect aan op de beroepspraktijk en op de belevingswereld van de kandidaten.

Kraanverhuurbedrijven hebben behoefte aan de instroom van branche-specifiek opgeleide monteurs. Het bedrijfsleven wil onafhankelijker kunnen opereren en de bedrijfszekerheid van het dure materieel verbeteren. Om de instroom van nieuwe en bekwame technici snel en doeltreffend te bewerkstelligen heeft VTC samenwerking gezocht met praktijkopleider PTC+ in Ede. De bedrijfsschool leidt op voor een wettelijk erkend diploma op MBO-niveau 2 of 3, met doorstromingsmogelijkheden naar de niveaus 4 en 5.

Bedrijfsschool VTC/PTC+ kent een bijzonder didactisch concept, dat geheel uitgaat van trainen in de praktijk, aangeduid met 'Learning by doing'. PTC+ in Ede is gespecialiseerd in het concept 'Learning by doing' en haalt daarmee onder andere successen in andere bedrijfsscholen in de mobiele techniek. Voor de officiële erkenning van de opleiding heeft PTC+ samenwerking met het ROC Aventus in Apeldoorn.

De Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) voorziet in 40 schooldagen per jaar, normaliter één dag in de week. De Bedrijfsschool VTC/PTC+ wijkt af van dit standaardconcept. De kandidaten starten met twee hele praktijkweken bij VTC in Barneveld, waarna ze direct inzetbaar zijn in het werk. Daarna keren leerlingen eens per zes of acht weken een hele week terug in het praktijkcentrum van PTC+ in Ede. De ervaring leert dat leerprocessen daarmee effectiever verlopen.

Voor zowel de kandidaten als de werkgever is het concept zeer motiverend, omdat de opleiding doeltreffend is: wat de kandidaat vandaag leert, kan hij morgen in praktijk brengen. De korte opleidingstijd (een half tot een heel jaar tijdwinst) en de specifieke branchegericht-heid zijn andere belangrijke voordelen van deze onderwijsvorm, die perfect aansluit bij de beroepspraktijk van alledag. Met de start van deze bedrijfsschool slagen VTC en PTC+ erin onderwijs en bedrijfsleven samen te brengen.

Meer informatie over de bedrijfsschool VTC/PTC+ wordt gegeven door:

VTC
Veemweg 9
3770 AE  BARNVELD
0342 421040

Commentaar van de VVT:

De technische commissie van de VVT heeft eind vorig jaar een bezoek gebracht aan PTC+. De praktische benadering van PTC+ sprak daarbij aan en men was enthousiast over hun benadering. Zij hebben met belangstelling kennis genomen van de mogelijkheden bij PTC+ en wensen partijen succes met dit initiatief.