TCVT dient nieuwe schema's WDA&T en WSCS in bij SZW

Op 14 maart 2012 heeft het CCvD TCVT ingestemd met de nieuwe schema's WDA&T en WSCS, waarna de schema's aan SZW zijn aangeboden ter vaststelling door de Minister.

Met de indiening van de nieuwe schema's komt er een einde aan een lange periode van aanpassing van schema's. Daarnaast betekent dit voor de persoonscertificatie dat de eindtermen zijn aangepast aan de eisen uit 2012. Tevens zullen de praktijk examens uitsluitend vanuit de TCVT Itembank ter beschikking wordne gesteld. Beoogde invoeringstermijn is 1 juli 2012. Er geldt geen overgangstermijn.

Bron: TCVT, 16 maart 2012