Mammoet Training Center geeft nieuwe opleiding ladingzekeren

De Europese norm voor ladingzekeren NEN-EN 12195 is recent herzien en geharmoniseerd door alle deelnemende landen. Hierdoor wordt er in verschillende Europese lidstaten steeds strenger op het ladingzekeren gecontroleerd en beboet.
Er gebeuren te veel ongelukken als gevolg door slecht gezekerde lading met alle financiële en juridische gevolgen en aansprakelijkheden die hier uit volgen en door de Europese marktwerking en de controles op de transporten is het ladingzekeren dus actueel.

Mammoet Training Center geeft sinds april dit jaar de opleiding “LADINGZEKEREN. “ Deze training telt mee voor 7 nascholingsuren voor code 95.

Ladingzekeren is op de meest economische manier zorgen dat de lading één is met het voertuig en eigenlijk niet anders dan het opheffen van natuurkundige krachten.
Hierop wordt in de training invulling en uitleg gegeven en komen de volgende aspecten die betrekking hebben op het veilig en verantwoord ladingzekeren aan bod :

Europese wetgeving

Verantwoordelijk- en aansprakelijkheden

Krachten tijdens transport

Reken en praktijkvoorbeelden

Zekerings en soorten sjor methoden

Voertuigen en spanmiddelen 

Toepassen in de praktijk


Door uitleg van de natuurkundige wetten, krachten en voorbeelden wordt er inzicht gegeven in het omgaan met te zekeren ladingen en dit wordt aan de hand van praktijk voorbeelden en oefeningen onderbouwd. 

De trainingsdag bestaat uit:

Introductie

Praktijkvoorbeelden

Theorie

Lunch

Praktijkoefeningen

Evaluatie

Theoretisch examen


Er wordt bij een succesvol afgesloten trainingsdag een certificaat afgegeven.
Voor aanmeldingen en, of interesse kunt u contact opnemen met het Mammoet Training Center afdeling Training & Development Tel: 088-6502718 of e-mail trainingcenter@mammoet.com

Bron: Mammoet Training Center