Kraanmachinisten hoeven niet te voldoen aan code 95

In TON 41 wordt gesteld in het artikel "Kop er bij houden" dat kraanmachinisten moeten voldoen aan de code 95. Dat is onjuist. De code Vakbekwaamheid is verplicht voor vrachtwagenchauffeurs die beroepsmatig rijden en geboren zijn na 1 juli 1955.

Kraanmachinisten hoeven niet te voldoen aan code 95. Bedienaars van gekentekende mobiele kranen rijdend op de openbare weg, vallen niet onder het toepassingsgebied van deze richtlijn mits zij geen laadvermogen (<500kg) en dus geen goederenvervoer verrichten. Het meenemen van uitrustingstukken op of achter de kraan is geen goederenvervoer! De VVT adviseert overigens wel, in het kader van muliti-inzetbaarheid, om de nascholing te volgen ook al is het niet verplicht.

Bron: VVT, 5 juni 2012