Afdracht TCVT persoonscertificaten vastgesteld

Het bestuur van de TCVT heeft de prijs van de afdracht persoonscertificaten voor 2013 vastgesteld op € 20,--.
Een daling t.o.v. 2012 met ca 10%.
De TCVT geeft aan deze prijs  per 1-1-2013 aan uw klanten door te berekenen.

Bron: TCVT, 14 december 2012

TCVT Tarievenblad 2013- bestelformulier keuringsstickers 2013 

De TCVT Goedkeurstickers kunt u aan de hand van het TCVT bestelformulier bij Bureau TCVT bestellen. Download hier het bestelformulier voor de TCVT Goedkeurstickers.

Bron: TCVT, 14 december 2012