SZW heeft aanwijzing MKB-Certificatie voor keuren hijskranen ingetrokken

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de aanwijzing van het bedrijf MKB-Certificatie uit Schinnen voor het keuren van hijskranen (i.c. ALK, MK en GVM) conform W3-11 per 1 juli 2012 ingetrokken.

Reden hiertoe is de schorsing door de Raad voor Accreditatie van de volledige scope van MKB-Certificatie.

Bron: TCVT, 29 juni 2012