Faillissementsrisico niet in alle sectoren hoger

Nu de economie langere tijd in onstuimig weer verkeert, klimt het aantal faillissementen dit jaar naar verwachting tot een niveau van 9.000 om volgend jaar verder te stijgen. Rekeninghoudend met de aanwas van bedrijven is het faillissementsaandeel echter niet in alle sectoren toegenomen. Dit blijkt uit onderzoek van ING Economisch Bureau in samenwerking met ING Commercial Finance.

Bouw, transport en detailhandel enige sectoren waar faillissementsaandeel flink is gestegen

Met uitzondering van de horeca tellen alle commerciële sectoren fors hogere aantallen faillissementen. Wanneer rekening wordt gehouden met het toegenomen aantal bedrijven blijkt het aandeel faillissementen in de industrie, groothandel en zakelijke dienstverlening over de eerste helft van 2012 nog steeds lager dan in de zelfde periode van het crisisjaar 2009. In de bouw, detailhandel en transport en logistiek is het aandeel faillissementen wel hoger, waarbij de bouw eruit springt.

Verscherpte aandacht betalingsrisico's belangrijker

Hoewel het aantal faillissementsaandeel nog meevalt, maken de matige economische vooruitzichten en de verwachte stijging van het aantal faillissementen verscherpte aandacht voor betalingsrisico wel belangrijker. In de praktijk beloopt het bedrag dat bij faillissement gemiddeld overblijft immers slechts zo'n 5% van de oorspronkelijke vordering.

Voor meer informatie, raadpleeg hier het rapport van de ING.

Bron: ING, 31 juli 2012