(Nieuwe) medewerkers opleiden of nascholen? SOOB geeft subsidie!

SOOB, het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de sector, stimuleert het volgen van opleidingen en trai-ningen door medewerkers in de bedrijfstak. Dat doet zij door subsidie beschikbaar te stellen voor werkgevers die medewerkers opleiden.

Opleiden is investeren in de toekomst
De komende jaren gaat een groot aantal medewerkers in de sector Transport & Logistiek met pensioen, waar-door vanaf 2015 de eerste tekorten ontstaan in functies als bijvoorbeeld vrachtautochauffeurs. Daarmee wordt ook de vraag naar goed opgeleide medewerkers steeds actueler.

Subsidie voor huidige en nieuwe medewerkers
Door hier nu al op in te spelen en medewerkers op te leiden, heeft u straks voldoende én goed opgeleide medewerkers in dienst. Daarom verstrekt SOOB o.a. subsidie voor de praktijkdag in het kader van code 95. Maar ook voor toekomstige medewerkers die u na hun opleiding in dienst wilt nemen, zijn er subsidiemogelijk-heden. Bijvoorbeeld voor Rijopleidingen, waarvoor u tot 35% subsidie over de opleidingskosten krijgt.

Direct subsidie aanvragen
Profiteer van dit voordeel! Op www.soobsubsidiepunt.nl  kunt u zich registreren en direct subsidie aanvragen. Hier vindt u ook een compleet overzicht met opleidingen waarvoor u subsidie kunt aanvragen. Heeft u vragen? Bel: 0900 1442 of stuur een mail: vtl@soobsubsidiepunt.nl.

Bron: VTL, 10 juli 2013