Meer rendement met veilig werken

Kom de nieuwe oplossingen ontdekken.
Van 24 tot en met 26 september a.s. vindt in de
Brabanthallen 's-Hertogenbosch het vakevent Veilig Werkt Beter plaats. In de VT sector is veilig werken uiteraard een belangrijk aspect, vaak zelfs dé reden van inkoop van uw dienstverlening.

Arbeidsveiligheid en gezond werken is goed voor de werknemer en de werkgever. Het vergroot uw omzet-kansen door te voldoen aan de veiligheidseisen van potentiële opdrachtgevers en bespaart kosten door minder ziekteverzuim en het voorkomen van ongevallen en gevolgschade. Kortom, veilig en gezond werken leidt tot meer efficiency, een beter bedrijfsresultaat en duurzame inzetbaarheid.

Het vakevent Veilig Werkt Beter 2013 biedt u alles voor het tiptop in orde hebben van veilig en gezond werken. Van een veilig gebouw, een veilige werkplek tot
persoonlijke beschermingsmiddelen. Van veilige procedures zoals veilig werken op hoogte, een veilig werkterrein tot gedrags- en cultuurverandering.

Demonstraties & voordrachten met best practices
Bij de vele stands vindt u nieuwe technieken, middelen en persoonlijk advies. Door middel van demonstraties en best practices wordt de bezoeker bewust van de
risico's van zijn vak of dat van zijn werknemers en krijgt oplossingen aangereikt. In het voordrachtentheater komen onderwerpen als: 'Bedrijfsblindheid is de oor-zaak van onveilige werksituaties', 'Interactieve workshop 'Doe 'ns effe normaal-over veilig gedrag
bespreekbaar maken', 'op naar 0 ongevallen' en 'Projectmanagement en veiligheid' aan bod. Daarnaast zit Veilig Werkt Beter 2013 boordevol primeurs, theater acts en interactieve bijeenkomsten.

Openingstijden
Dinsdag 24 en woensdag 25 september van 10 - 18 uur en op donderdag 26 september van 10 - 17 uur.
Gratis toegang met voorregistratie code 100.005.34.

Zie www.veiligwerktbeter.nl  of gebruik de kaart die is bijgevoegd bij het VVT maandbericht van september.

Bron: 2XPO Exhibitions, 4 september 2013