Minister Bussemaker positief over SBB voorstel voor centrale organisatie samenwerking onderwijs-bedrijfsleven

Minister Jet Bussemaker is positief over het voorstel van de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) om de wettelijke taken van de huidige kenniscentra in Nederland onder te brengen in één centrale organisatie. De nieuwe organisatie moet gaan zorgen voor een meer efficiënte afstemming tussen onderwijs en het sectorale en regionale bedrijfsleven. Hierdoor kunnen mbo-scholen beter inspelen op de ontwikkelingen binnen de regionale arbeidsmarkt en (aankomend) studenten goed adviseren over hun kansen op een baan.

Samenvoeging van de huidige kenniscentra tot één centrale organisatie maakt deel uit van het regeerakkoord. Op dit moment zijn er 17 verschillende kenniscentra, die elk een sector van het bedrijfsleven onder hun hoede hebben. In de SBB werken het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en het georganiseerd bedrijfsleven samen en maken bijvoorbeeld afspraken over de behoefte van de arbeidsmarkt, de inhoud van de opleidingen en stellen diploma-eisen vast.

Belangrijk is volgens Bussemaker dat de schakelfunctie tussen het middelbaar beroepsonderwijs en het sectorale en regionale bedrijfsleven overeind blijft. Een mogelijke vorm is volgens de mbo-instellingen en het bedrijfsleven om met verschillende ´sectorkamers´ te gaan werken. Komende tijd wordt de nieuwe structuur nader uitgewerkt in overleg met het middelbaar beroepsonderwijs en met werkgevers- en werknemersorganisaties.

Bron: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 15 oktober 2013