Overhandiging sectorplan bouw & infra aan minister

De sociale partners overhandigden het Sectorplan Bouw & Infra, dat 120 miljoen investeringen in de arbeidsmarkt bevat, aan minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De overhandiging vond plaats op een drukke bouwlocatie in Den Haag, die op maar enkele blokken van de Tweede Kamer af ligt.

De bewindsman was vol lof over het plan en sprak de hoop uit dat het sectorplan “een bijdrage kan leveren aan het behoud van de sector”.

De minister werd bij die gelegenheid onder andere toegesproken door voorzitter Maxime Verhagen van Bouwend Nederland. Die noemde het sectorplan van “groot belang om werkgelegenheid en vakmanschap te behouden” totdat er sprake is van herstel in de economie en de bouw. Maar hij benadrukte dat voor zo'n echt herstel de investeringen in de sector weer op gang moeten komen en er niet meer bezuinigd mag worden op onder andere infrastructuur. “Want daarmee gaat echte werkgelegenheid verloren”.

Bron: Podium, Bouwend Nederland, 16 oktober 2013