Bouwend Nederland gaat "vernieuwend verbinden"

Samen Bouwend Nederland doorontwikkelen naar een sterkere en meer ondernemende vereniging waar je je als lid mee verbonden voelt. Onze acties en diensten maken we meer marktgericht en op jouw maat. We komen naar je toe, laat van je horen en wordt actiever in onze vereniging. Het gaat er om dat we voor jou de goeie dingen op de goeie manier doen. Het wordt weer meer jouw club.

Zo wil Bouwend Nederland bekend staan bij de leden, binnen afzienbare tijd. Dat staat te lezen in het actieplan Vernieuwend Verbinden. Dat is de visie van het bestuur en algemeen bestuur op noodzakelijke vernieuwingen in de vereniging.

In het plan staat hoe de nieuwe, eenvoudiger organisatiestructuur van onze vereniging eruit ziet, als een van de vijf doelen. De andere vier richten zich op een helder aanbod voor leden, kostenverlaging, heldere en gezamenlijke belangenbehartiging en in de brancheontwikkeling meer gerichtheid op nieuwe markten.

Bron: VM Online, 21 oktober 2013