De SEVT start met de opleiding Meewerkend
Voorman op 29 november

De SEVT gaat weer van start met de opleiding Meewerkend Voorman.

De cursus Meewerkend Voorman is bedoeld voor diegenen die in de praktijk daadwerkelijk de functie van meewerkend voorman bekleden en voor machinisten die in voorkomende gevallen feitelijk de rol van meewerkend voorman op zich nemen.

De opleiding start op vrijdag 29 november 2013.

Het aanmeldformulier kunt u opvragen bij de SEVT via:
e-mail of telefoon: 0345 - 516 993 of via deze link.

Pilot opleiding Meewerkend Voorman 2014
De SEVT gaat in het eerste kwartaal van 2014 van start met de opleiding meewerkend voorman in een andere vorm.

De reguliere opleiding meewerkend voorman bestaat uit een traject waarbij gedurende een aantal maanden op vrijdag de verschillende modules gedoceerd worden.
In de nieuwe vorm wordt de opleiding in een traject van 3 maal 4 aaneengesloten dagen aangeboden.

Voor meer informatie over deze pilot kunt u contact op-nemen met de SEVT via e-mail  of telefoon 0345-516 993.