‘Herstel woningmarkt essentieel voor herstel economie’

Het is essentieel voor de Nederlandse economie dat het juiste beleid wordt gevoerd om het herstel op de woningmarkt te stimuleren en de bouw en aanverwante sectoren perspectief te bieden. Dat stellen VNO-NCW en MKB-Nederland in een brief aan de Commissie Wonen en Rijksdienst, voorafgaand aan de behandeling van de begroting Wonen.

VNO-NCW en MKB-Nederland stellen vast dat er 'voorzichtige aanwijzingen voor beginnend herstel' zijn. Volgens de organisaties moet dit niet in de kiem worden gesmoord. Daarom is het zaak dat het ingezette kabinetsbeleid voortvarend wordt uitgevoerd. Dat betekent wegnemen van de oorzaken van het vastlopen van de woningmarkt, zorgen voor zoveel mogelijk behoud van productiecapaciteit en werkgelegenheid in de bouw en zorgen voor ruime mogelijkheden voor de financiering van de woningmarkt en -bouw.

Inventarisatie
Maar versterking van het beleid is nodig, stellen VNO-NCW en MKB-Nederland. Zo pleiten ze voor een snelle komst van de Nationale Hypotheekinstelling; deze moet de banken lucht geven. Verder denken ze aan het wegnemen van financieringsdrempels voor starters en stimulering van nieuwbouw. Maar ook aan het aanpassen van de woningvoorraad aan de grotere groep ouderen. VNO-NCW en MKB-Nederland zien graag dat samen met zorg, bedrijfsleven en woningcorporaties wordt geïnventariseerd wat de belemmeringen hiervoor zijn in wet- en regelgeving.

Bron: VNO-NCW, 13 november 2013