Wet voor beter toezicht stichtingen en verenigingen

Er komt wetgeving om de kwaliteit van bestuur bij stichtingen en verenigingen te verbeteren. Dat kondigt minister Opstelten van Veiligheid en Justitie aan in een brief aan de Tweede Kamer.

In het wetsvoorstel, dat Opstelten in december naar de Tweede Kamer wil sturen, komen duidelijke regels over de positie en taken van interne toezichthouders bij stichtingen en verenigingen. Dat moet ertoe leiden dat commissarissen en leden van de raad van toezicht beter weten wat van hen verwacht wordt en waar ze op afgerekend worden. Dat moet het makkelijker maken om falende bestuurders te ontslaan.

Met de wetswijziging wil Opstelten regelen dat het bestuur in de semipublieke sector versterkt wordt. Veel private stichtingen en verenigingen verrichten publieke taken, zegt hij. Het gaat onder meer om ziekenhuizen, scholen en woningcorporaties.

Volgens Opstelten leunen sommige toezichthouders nu achterover, terwijl ze zich juist moeten opstellen als tegenwicht voor het bestuur. Ook twijfelt de bewindsman aan de professionaliteit en deskundigheid van de toezichthouders.

Het stichtingen- en verenigingsrecht is nu geregeld in het Burgerlijk Wetboek. Dat bevat echter geen bepalingen over het toezicht bij dergelijke organisaties. Die bestaan wel voor private ondernemingen. Het kabinet gaat nu in het Burgerlijk Wetboek regelen dat stichtingen en verenigingen een toezichthoudend orgaan kunnen instellen.

Bron: SC online, 13 november 2013