Ondernemers: 'CBS-cijfers zijn hoopvol'

VNO-NCW en MKB-Nederland zien positieve aanknopingspunten in de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het zijn de eerste tekenen van pril herstel, aldus de ondernemingsorganisaties. De cijfers laten zien dat de economische groei aan de export te danken is, dat dit niet alleen door de wederuitvoer komt, maar dat dit ook aan binnenlands geproduceerde goederen te danken is.

Consumenten zijn bezorgd
Onze industrie groeide zeer licht. Maar de consumptie daalt nog wel flink. Consumenten zijn bezorgd over de economie en lossen daarom versneld hun schulden af. Ook de stijgende lasten beperken de uitgaven van de consumenten, menen de ondernemingsorganisaties. Als gevolg hiervan beperken bedrijven hun investeringen en lopen de inkomsten van de overheid terug.

Vertrouwen komt voorzichtig
Maar volgens VNO-NCW en MKB-Nederland lijkt het vertrouwen echter zeer voorzichtig terug te komen. Ook de recente lichtpuntjes op de woningmarkt wijzen daarop. Herstel van de woningmarkt is essentieel voor herstel van de economie en ook onze zwaar getroffen bouw(gerelateerde)sectoren, stellen de ondernemingsorganisaties.

Offensieve handelsagenda
De Nederlandse economie is bovendien structureel zeer sterk. In Nederland hebben we een hoge arbeidsproductiviteit, innovatieve bedrijven en een groot (pensioen)vermogen.
Volgens de ondernemingsorganisaties is het belang van export en industrie evident. Dit onderstreept namelijk de noodzaak een offensieve handelsagenda te voeren.

Bron: VNO-NCW, 14 november 2013