VTL Factsheets

De sector transport en logistiek is voortdurend in beweging en dat geldt ook voor de arbeidsmarktontwikkelingen. Als kennisinstituut op het gebied van arbeidsmarkt en mobiliteit informeren wij u over de stand van zaken op landelijke en regionale arbeidsmarkt voor alle branches.

Arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie
VTL publiceert als Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven jaarlijks actuele landelijke en regionale gegevens over de arbeids- en onderwijsmarkt in de sector transport en logistiek breed. De informatie heeft betrekking op de volgende sectoren: Goederenvervoer, Logistiek, Personenvervoer, Haven, Luchtvaart, Scheepvaart en Railvervoer. Wij verstrekken deze informatie aan het onderwijs, het bedrijfsleven, maar ook aan gemeenten, regionale platforms en UWV's.

Met deze arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie willen wij u graag voorlichten over de ontwikkelingen in de sector op landelijk en regionaal niveau. Ook willen we lokale partijen adequate en actuele informatie bieden, zodat zij bijvoorbeeld eigen regionale acties kunnen initiëren en uitvoeren. Onderwijsinstellingen kunnen de informatie gebruiken om hun opleidingsaanbod actueel te houden. 
 
Landelijke rapportage
Op landelijk niveau bieden wij u de complete rapportage die o.a. de situatie en de verhouding beschrijft tussen de arbeidsmarkt, het onderwijs en de beroepspraktijkvorming (BPV), inclusief trends van de afgelopen jaren. Tevens krijgt u inzicht in de vraag naar personeel, het aantal leerlingen per opleiding en de hoeveelheid leerbedrijven. 

Regionale factsheets
Op basis van de landelijke rapportage zijn 30 regionale sheets ontwikkeld. De regionale informatie beschrijft onder andere de werkgelegenheid en het aantal bedrijfsvestigingen in de sector transport en logistiek. Ook vindt u cijfers van het aantal leerbedrijven en de locatie van de leerbedrijven in de betreffende regio.

Downloaden
Download de VTL Factsheets per regio op http://www.vtl.nl/factsheets.

Bron: VTL, 19 november 2013