'Vertrouwen in economisch herstel groeit voorzichtig'

Net als het bescheiden economisch herstel, groeit het vertrouwen bij ondernemers voorzichtig. Zij zijn voor het vierde kwartaal minder negatief dan in voorgaande kwartalen, blijkt uit de nieuwste COEN-enquête. De uitkomsten sluiten aan op de aarzelende economische groei in het derde kwartaal. Volgens VNO-NCW en MKB-Nederland biedt dat hoop dat de kleine groei ook in het vierde kwartaal wordt voortgezet.

Export
Die economische groei zal vooral uit de export moeten komen, stellen de ondernemingsorganisaties. Per saldo tien procent van de ondernemers verwacht exportgroei. Dit is de hoogst gemeten verwachte groei van de afgelopen vijf jaar in de Conjunctuurenquête Nederland (COEN). De omzetverwachtingen zijn ook aanmerkelijk positiever dan een jaar geleden.

Personeelsbezetting
De minder gunstige verwachtingen, die ondernemers vorig kwartaal hadden, over de personeelsbezetting zijn helaas werkelijkheid geworden. Eén op de tien bedrijven trok het afgelopen kwartaal mensen aan, maar bij een kwart van de bedrijven werd afscheid genomen van personeel. Ondernemers verwachten hetzelfde beeld voor het vierde kwartaal. Ongeveer driekwart van de bedrijven rekent op een ongewijzigd economisch klimaat.

Bron: VNO-NCW, 22 november 2013