Sociale partners: 'Als proef niet lukt, waarom wet dan wel?'

De pilot om langdurige zieke uitzendkrachten en flexwerkers weer te laten re-integreren is mislukt. Het UWV kan namelijk geen namen leveren van deze groep 'vangnetters'. Dat stellen werkgevers- en werknemersorganisaties verbaasd vast in een brief aan minister Asscher. De sociale partners vrezen nu voor gebrekkige wetgeving.

Vraagtekens
'We hadden al vraagtekens bij deze wet, maar als we de proef al niet eens kunnen doen, hoe kan minister Asscher dan verwachten dat het project bij de invoering van de wet wel gaat slagen?', verduidelijkt Ton Schoenmaeckers, namens werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland, tegenover Nu.nl.

Pilot
Voor de sectoren tuinbouw, transport en detailhandel was een pilot opgezet om ziek geworden uitzendkrachten en flexwerkers weer aan het werk te helpen. In het Sociaal Akkoord is afgesproken dat werkgevers en werknemers dit voor hun rekening zouden nemen. Hierdoor zou het Rijk 150 miljoen euro besparen.
De mededeling van het UWV, dat de uitkeringsinstantie 'de komende twee jaar waarschijnlijk niet toekomt aan het aanleveren van de bewuste vangnetters voor de pilots', kwam voor de Stichting van de Arbeid (STvdA) als een complete verrassing. Volgens de werkgevers- en werknemersorganisaties is er maandenlang nauw gewerkt met ambtenaren van het ministerie van Sociale Zaken en het UWV, maar werd dit probleem nooit eerder gemeld.

Wet ter discussie
Volgens de sociale partners is het UWV echter een onmisbare schakel om de taakstelling van 150 miljoen euro te halen. Volgens hen komt de houdbaarheid van de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) ter discussie te staan als er geen effectieve re-integratiepraktijk van de grond komt. Pilots zijn namelijk volgens de werkgevers en werknemers onontbeerlijk.

Bron: VNO-NCW 6 december 2013