Medewerkers opleiden of nascholen?
SOOB geeft subsidie!

De komende jaren zijn er in de sector Transport & Logistiek veel goed opgeleide medewerkers nodig om te kunnen voldoen aan de vraag naar personeel als gevolg van het economisch herstel en de vergrijzing.

SOOB-subsidie voor huidige en nieuwe mede-werkers
Mogelijk heeft u in uw bedrijf al met de effecten hiervan te maken en wilt u medewerkers scholen om hen opti-maal inzetbaar te houden. SOOB ondersteunt u hier graag bij met subsidie voor branchekwalificerende op-leidingen. Daarnaast is er ook subsidie voor de praktijk-trainingen in het kader van code 95. De subsidie voor deze praktijktrainingen is tijdelijk verhoogd van 100,- naar 125,- per chauffeur, per jaar. De regeling geldt tot 30 juni 2014. Wilt u huidige of nieuwe medewerkers opleiden tot chauffeur? Dan stelt SOOB hiervoor tot 35% subsidie op de opleidingskosten beschikbaar.

Praktijktraining op tijd plannen
De verplichte nascholing bestaat uit het volgen van 35 uur training. Werkgevers en chauffeurs zijn vrij om hier een eigen invulling aan te geven, mits de trainingen door CCV gecertificeerd zijn en chauffeurs minimaal één dag (7 uur) een praktijktraining volgen, waarvan zij minimaal 2,5 uur zelf rijden. Dit kan bijvoorbeeld een training Rijoptimalisatie Schadepreventie of Manoeuvreren zijn.

Het is belangrijk dat werkgevers en chauffeurs de prak-tijktrainingen voor de verplichte nascholing op tijd in-plannen. Het risico is zeer reëel dat er een tekort aan capaciteit bij opleiders ontstaat, waardoor chauffeurs de praktijktraining niet kunnen volgen voor het einde van de periode van vakbekwaamheid. Die loopt voor veel chauffeurs tot 10 september 2016.

Subsidie aanvragen
Op www.soobsubsidiepunt.nl kunt u zich registreren en direct subsidie aanvragen. Hier vindt u ook reglement dat voor de subsidieregeling 2014 van toepassing is.

Welke praktijktrainingen?
De subsidie geldt voor de volgende praktijktrainingen. Omdat de opleidingsvarianten van zowel vóór als na 1 september 2013 uitgevoerd worden, vermelden we hier beide varianten. Meer informatie over deze opleidingen en de opleiders die ze uitvoeren, vindt u op de website van CCV (link naar http://www.cbr.nl/10511.pp).

Naam opleiding incl. CCV-code (voor 1-9-2013)
Rijvaardigheid inclusief Het Nieuwe Rijden V01(1)
Rijoptimalisatie Schadepreventie V04(1)
Rijoptimalisatie Defensief Rijden V05(1)
Rijoptimalisatie Behaviour Based Safety (BBS) V06(1)
Rijoptimalisatie Rijvaardigheidsanalyse V07(1)
Chauffeur Kiepautovervoer V08(2)
Manoeuvreren V10(1)
Chauffeur LZV V11(1)
Veilig Rijden met de (Tank)oplegger V12(1)
Rijoptimalisatie Verkeersdeelneming V13(1)
Beveiligingstechnieken V14(1)
Specifieke deskundigheid inzamelings/reinigingsvoertuigen V17(1)

Naam opleiding incl. CCV-code (vanaf 1-9-2013)
Het Nieuwe Rijden (HNR) W01-1
Rijoptimalisatie 1 W02-1
Rijoptimalisatie 1 W02-1
Rijoptimalisatie 1 W02-1
Rijoptimalisatie 1 W02-1
Veilig werken met de vrachtauto W07-1
Manoeuvreren W05-1
Chauffeur LZV W06-2
Veilig werken met de Vrachtauto W07-1
Rijoptimalisatie 1 W02-1
--
Veilig werken met de vrachtauto W07-1

Heeft u vragen? Bel: 0900 1442 of stuur een mail: vtl@soobsubsidiepunt.nl. Wij staan u graag te woord!

In de brochure van VTL vindt u een overzicht van alle opleidingen waarvoor subsidie beschikbaar is.

Bron: VTL, 17 december 2013