Echte debat moet over de kosten van arbeid gaan

Als we een fundamenteel debat over de arbeidsmarkt van morgen starten, moeten daar ook de werkgeversrisico’s, verplichtingen en lasten bij betrokken worden. Dat stellen VNO-NCW en MKB-Nederland in reactie op het nieuwjaarsartikel van Maarten Camps, de hoogste ambtenaar van het ministerie van Economische Zaken. Het debat over de inrichting van de arbeidsmarkt, de kosten van arbeid en hoe Nederland concurrerend kan blijven, moet absoluut gevoerd worden, aldus de ondernemingsorganisaties.

Zelfstandigenaftrek
Camps pleit voor een basisvoorziening voor arbeidsongeschiktheid en pensioen voor álle werkenden, zowel werknemers als zzp'ers. Die moet dan wel op een lager niveau liggen. Aanvullende afspraken kunnen op individueel of sectorniveau worden gemaakt. De zelfstandigenaftrek voor ondernemers zou dan kunnen vervallen, suggereert Camps.

Ondernemerschap
Ondernemingsorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland vinden het prima om hierover een debat te voeren, maar waarschuwen dat de groep zzp-ers die wel degelijk het ondernemerschap ambieert en wil doorgroeien niet gevangen mag worden in deze discussie. Ondernemers moeten niet verplicht worden hun inkomen te verzekeren bij arbeidsongeschiktheid of pensioen. Ook moeten de fiscale faciliteiten die zijn bedoeld voor de risico's van ondernemerschap die zij nemen niet ter discussie komen te staan.

Kosten van arbeid
Daarnaast moet het uitgangspunt van het debat zijn om de kosten van arbeid naar beneden te brengen, stellen VNO-NCW en MKB-Nederland. 'Als het resultaat is dat de kosten van arbeid van alle werkenden alleen maar steeds verder stijgen, dan schiet Nederland hier niets mee op.'

Bron: VNO-NCW, 10 januari 2014