Wientjes: 'Kabinet heeft heel slecht beleid gevoerd'

Het kabinet heeft volgens VNO-NCW-voorzitter Bernard Wientjes een heel slecht beleid gevoerd waar het de lasten betreft. 'De ene verzwaring volgde op de andere. De greep van de overheid in de portemonnee van burger en bedrijven is in korte tijd gegroeid van rond de 45 procent naar meer dan 50 procent van wat er in Nederland verdiend wordt, terwijl dat in Duitsland nog onder de 45 procent ligt', aldus Wientjes in De Telegraaf.

Geen nieuwe regelingen
Juist nu het wat beter gaat met de economie moeten er volgens de VNO-NCW-voorzitter geen ingewikkelde nieuwe regelingen komen die nieuwe onzekerheden brengen over pensioenen of de huizenmarkt. 'Wat Nederland nu nodig heeft, is vooral rust, stabiliteit en lastenverlichting, ook om de schokken van de afgelopen jaren te verwerken.'

Boos
'Wat onze leden erg boos maakt, is dat tegenover maatregelen als de btw-verhoging eerst is beloofd dat die gecompenseerd zouden worden door lastenverlichting op arbeid, maar daar ging later een streep door. Dat gebeurde ook met de crisisheffing, waarvan was afgesproken dat die maximaal een jaar zou duren. Die werd gewoon nog een jaar verlengd', aldus de werkgeversvoorzitter.

Hoge arbeidskosten
Behalve lastenverzwaring van de overheid zijn ook de hoge arbeidskosten in Nederland een blok aan het been van ondernemers. 'Arbeid is veel te duur', zegt Wientjes, die wijst op de wig tussen wat mensen netto ontvangen en wat werkgevers kwijt zijn. 'Daarom is die roep om hogere lonen ook zo vreemd. Verlaag de loonkosten, dan houden werknemers vanzelf meer over, maar je schaadt je concurrentiepositie niet.' Het nieuwe ontslagstelsel dat met de bonden is afgesproken, is volgens Wientjes een forse verbetering, omdat de uitkomst en de kosten van de procedure behoudens uitzonderlijke gevallen volgens hem bij voorbaat vast liggen.

Bron: VNO-NCW, 11 januari 2014