Uitkijken voor lastendruk ketenaansprakelijkheid

Voor VNO-NCW en MKB-Nederland is de manier waarop uitbreiding van ketenaansprakelijkheid tot het cao-loon wordt uitgewerkt cruciaal voor de acceptatie ervan. In het Sociaal Akkoord is afgesproken dat opdrachtgevers aansprakelijk worden voor betaling van het cao-loon door degenen die zij inschakelen voor uitvoering van de opdracht. Uitbreiding van de aansprakelijkheid tot alle betrokkenen in de keten is volgens de ondernemingsorganisaties niet acceptabel. De afspraak om de ketenaansprakelijkheid uit te breiden is gemaakt vanwege de strijd tegen zogenoemde schijnconstructies.

Lastendruk
Volgens VNO-NCW en MKB-Nederland leidt een volledige ketenaansprakelijkheid tot een enorme administratieve lastendruk voor bedrijven. Opdrachtgevers van bijvoorbeeld bouwprojecten zouden dan moeten nagaan of al hun onderaannemers zich aan de cao houden.

Buitenlandse bedrijven
De ondernemingsorganisaties zijn het wel eens met de aanpak van schijnconstructies, waarbij werknemers worden geleverd door buitenlandse bedrijven die zich niet aan de Nederlandse cao hoeven te houden. In het Sociaal Akkoord is afgesproken de ketenaansprakelijkheid uit te breiden. Met minister Asscher wordt nu overlegd wat daarbij de juiste aanpak is.

Bron: VNO-NCW, 14 januari 2014