VVT en TLN en vakbonden komen niet tot CAO akkoord

Achterblijvend financieel herstel sector biedt geen ruimte voor loonstijging

Vandaag heeft het tweede overleg plaatsgevonden tussen VVT en Transport en Logistiek Nederland en FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen en de Unie over de cao voor het beroepsgoederenvervoer over de weg 2014. De onderhandelaars zijn niet tot een akkoord gekomen. Een volgend overleg staat gepland op 18 februari a.s.

De vakbonden hadden tijdens het eerste overleg voorgesteld de lonen te verhogen met 3%. De onderhandelaars van VVT en TLN hebben na raadpleging van de achterban aangegeven dat er geen ruimte is voor een loonstijging, gezien de situatie waarin de bedrijfstak zit als gevolg van de langdurende economische crisis.

Geen ruimte voor loonstijging
Loonkosten maken voor transportbedrijven ongeveer de helft van de totale kosten uit. De vakbonden eisen een loonsverhoging van 3%. Ruimte die ondernemingen nu niet hebben. De sector zit al sinds 2008 in een diepe economische crisis. Ondanks de aantrekkende economie, komt het financieel herstel nog nauwelijks op gang doordat de vrachtprijzen sterk achterblijven. Hierdoor hebben veel bedrijven het jaar met verlies moeten afsluiten en hebben moeite om te overleven. Daarnaast is de sector de laatste jaren geconfronteerd met verschillende lastenverzwaringen door fiscale maatregelen zoals de verhoging van de dieselaccijns per 1 januari 2014, verhoging van de assurantiebelasting en verzwaring van sociale lasten. Daarnaast zijn vervoerders geconfronteerd met noodzakelijke investeringen in schonere voertuigen in het kader van verduurzaming.

Werkgelegenheid onder druk
Op basis van de laatste cijfers lijken de volumes en de bedrijvigheid voorzichtig te herstellen. Volgens VVT en TLN is deze ontwikkeling echter zeer broos en geldt niet voor iedere deelmarkt. Vooral in het bouwgerelateerde vervoer (circa 1/3 van al het wegvervoer in Nederland)  toont de markt nauwelijks herstel. Ook bestaat er het risico dat het broze herstel net als in 2011 weer inzakt. Volgens VVT en TLN blijft het grootste gevaar in 2014 dat het huidige voorzichtige herstel en de werkgelegenheid worden bedreigd door nieuwe kostenstijgingen.

Bron: VVT/TLN, 10 februari 2014