Cao-overleg van 18 februari afgezegd

Op maandag 10 februari jl. heeft het tweede overleg plaatsgevonden tussen TLN, FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen en de Unie over de cao voor het beroepsgoederenvervoer over de weg 2014.

Na afloop van dit overleg is de datum voor het volgende cao-overleg vastgesteld op 18 februari a.s.

TLN heeft de vakbonden schriftelijk op de hoogte gesteld van het feit dat de onderhandelingen op 18 februari a.s. niet zullen worden voortgezet. De brief gericht aan de vakbonden met daarin de reden van afzegging is hier te downloaden.

Bron TLN, 14 februari 2014