TCVT wijziging wetgeving machinisten

Recent is duidelijk geworden dat het ministerie van SZW de door TCVT gevraagde wijzigingen in de certificatieschema machinisten (W4) al eind december 2013 heeft gepubliceerd en per 1 januari 2014 inwerking heeft laten treden.

Normaliter informeert SZW betrokkenen over dergelijke wetswijzigingen. Helaas is dit, ondanks meerdere verzoeken hiertoe vanuit TCVT, in dit geval niet gebeurd.

Per 1 januari 2014 is het volgende gewijzigd:
Een machinist met een certificaat MK, mag ook hijsen met een ALK, GVM en VRK (hiermee is de regeling van voor 1-1-2013 weer in ere hersteld).
Een machinist met een certificaat MTK, mag per 1-1-2014 ook hijsen met een TK (dit is een door TCVT verzochte wijziging).
Voorheen mocht een machinist met een certificaat TK ook draaien op een MTK. (Dit is sinds 1-1-2013 niet meer mogelijk.)

MK = mobiele kraan
MTK = mobiele torenkraan
TK = torenkraan
ALK = autolaadkraan met hijsfunctie
GVM = grondverzetmachine met hijsfunctie
VRK = verreiker met hijsfunctie

Bovenstaande informatie staat per 20 februari 2014 ook op de website van TCVT.

Bron: TCVT, 20 februari 2014