Ondernemers: 'Economische groei door lagere belastingen'

De Nederlandse economie is uit de crisis. Het voorzichtige herstel wordt nog steeds gedragen door de export. De werkloosheid stijgt niet verder door, het begrotingstekort daalt snel. Dat stellen VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland gezamenlijk vast, naar aanleiding van de recent gepresenteerde cijfers van het Centraal Planbureau (CPB).

Belastingen omlaag
Volgens de ondernemingsorganisaties is het negatief dat de collectieve lasten nog altijd stijgen. Dat remt de groei. Als Nederland weer wil gaan groeien dan moeten de belastingen omlaag, aldus VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland.
Lagere belastingen en accijnzen steunen het verdere herstel. Beide maatregelen geven volgens de ondernemingsorganisaties ook een impuls voor verbetering aan de nog altijd sterk kwakkelende consumptie. Dat is goed voor de binnenlandse economie, zoals de bouwsector en de detailhandel.

Cijfers Centraal Planbureau
Volgens het Centraal Planbureau zal de economie volgend jaar met 1,25 procent groeien. Dit jaar is de groei 0,75 procent. Volgens deze cijfers zal het begrotingstekort nog dit jaar onder de Brusselse grens van 3 procent van het binnenlands product komen. In 2015 daalt het tekort zelfs naar 2,1 procent.

Bron: VNO-NCW, 4 maart 2014