Meester-gezel route uitgebreid naar nieuwe sectoren

Middeleeuws opleidingsprincipe in modern jasje

Goed vakmanschap moet zichtbaarder worden, daarom wordt de meester en gezel formule verder uitgebreid in het beroepsonderwijs. Dit opleidingsprincipe wordt sinds de middeleeuwen succesvol gehanteerd om vakkennis over te dragen van meester naar leerling. Op dit moment zijn het vooral ambachtelijke branches die er mee werken. Binnenkort starten ook studenten van nieuwe mbo-opleidingen met dit traject, zoals media- en gameontwikkelaars. Dat maakte minister Jet Bussemaker (Onderwijs) vandaag bekend. Doel is meer aandacht voor talentontwikkeling in het beroepsonderwijs en meer waardering van ambachtelijke vaardigheden. Het voorstel van de bewindsvrouw is één van de uitkomsten uit haar MBO Tour en maakt deel uit van een breder excellentieprogramma voor talentvolle mbo-studenten. Bussemaker stelt hiervoor een bedrag van 25 miljoen beschikbaar.

Speciale route voor vaktalent
Bij de patissiers, goud- en zilversmeden, schoorsteenvegers en de ijsbereidersbranche maken meester-gezelrelaties gericht op het overdragen van het vak onlosmakelijk deel uit van de manier van werken. Dat geldt ook voor de horecabranche, waar toptalenten kunnen uitgroeien tot meesterkok, meestergastheer of wijnmeester. In het meester/gezel model leert die gezel de basis van het vak op school, maar wordt hij of zij uiteindelijk in de praktijk een meester. Het is aan de branche om vervolgens de meestertitel toe te kennen als bewijs van excellent vakmanschap. Minister Jet Bussemaker wil de opleidingsroute nu ook uitbreiden naar andere branches: “Zonder goede vakmensen is ons land nergens. De meestertitel maakt goed vakmanschap beter zichtbaar en laat jongeren zien dat zij met een mbo-diploma op zak kunnen doorgroeien naar topniveau. Ontdekken, leren en doorgroeien stopt immers niet bij het behalen van je mbo-diploma. Vaktalent moet zich kunnen ontwikkelen tot een volleerd vakman of vakvrouw en kunnen opklimmen tot een echte meester. Deze meesters zijn vervolgens weer belangrijke rolmodellen voor jongeren.“

Ambachtsector smeerolie van Nederlandse economie
Voorzitter Michaël van Straalen van MKB-Nederland is voorstander van bredere invoering van de meestertitel: “Met een jaaromzet van 110 miljard euro is de ambachtssector de smeerolie van de Nederlandse economie en de samenleving. De meestertitel laat zien dat vakwerk, 'ambachten', serieus worden genomen en worden erkend als ruggengraat van onze economie. We hebben ze ook hard nodig. Stel je voor dat je geen sleutelmaker meer kunt vinden of een onderhoudsmonteur voor je CV.”

Eerder pleitte ook de Sociaal Economische Raad voor bredere invoering van de Meestertitel.

Mbo Tour
Minister Bussemaker reisde afgelopen maanden langs verschillende regio's om met mbo-studenten, docenten, schoolbestuurders en bedrijfsleven te spreken over de huidige en toekomstige ontwikkelingen in het middelbaar beroepsonderwijs. Meer aandacht voor en erkenning van vakmanschap was één van de thema's tijdens haar tour.

Bron: ministerie van OCW, 06 maart 2014