Nieuwe regeling voor behoud vakmanschap in de sector

Werkloze vrachtwagenchauffeurs kunnen vakbekwaamheid gesubsidieerd op peil houden

Beroepschauffeurs moeten voor de uitoefening van hun beroep voldoen aan eisen van vakbekwaamheid. Om het vakmanschap van chauffeurs die recent werkloos zijn geworden te behouden voor de sector, kunnen zij vanaf juni kosteloos verplichte nascholing volgen om hun vakbekwaamheid toch op peil te houden. Hierdoor krijgen werkloze chauffeurs meer kansen op de arbeidsmarkt.

Chauffeurs die nu werkloos zijn en dus geen werkgever meer hebben om samen te zorgen voor het onderhoud van hun vakbekwaamheid, hebben vaak onvoldoende middelen om hierin zelf te voorzien. Vanaf juni wordt aan werkloze chauffeurs en kraanmachinisten de mogelijkheid geboden om tijdens hun werkloosheid kosteloos opleidingen te volgen voor behoud van code 95 voor chauffeurs en vakbekwaamheidscertificaten voor kraanmachinisten.
 
Zonder code 95 geen baan als chauffeur
Zonder code 95 mag een chauffeur zijn beroep niet uitoefenen. Een chauffeur is zelf verantwoordelijk voor het behoud van zijn vakbekwaamheid, maar werkgevers hebben er belang bij dat hun medewerkers vakbekwaam blijven. Daarom wordt  de nascholing vaak in overleg met de werkgever geregeld. Een werkloze chauffeur heeft geen werkgever maar wil natuurlijk wel graag zijn vakbekwaamheid op peil houden om zijn kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

Inzicht in verplichte nascholing op overzicht CBR
De code die op het rijbewijs aangeeft dat een beroepschauffeur vakbekwaam is, heet code 95. Om die vakbekwaamheid te behouden is een beroepschauffeur verplicht om elke vijf jaar in totaal 35 uur nascholing te volgen. Hoe een chauffeur ervoor staat met zijn code 95 wordt bijgehouden door CBR. Een chauffeur kan het overzicht met zijn DigiD inzien, maar in april ontvangen zij bovendien een schriftelijk overzicht van alle gevolgde nascholing. Naast de gevolgde cursussen wordt de afgiftedatum van code 95 in het resultatenoverzicht weergegeven. Ook wordt de beroepschauffeur gewezen op de einddatum van zijn code 95 en op welk moment hij weer kan starten met het volgen van nascholing voor het verlengen van deze code voor de volgende vijf jaar.
 
Voorwaarden, aanmelding en uitvoering van de regeling
De nascholing is kosteloos voor chauffeurs die korter dan één jaar geleden nog hebben afgedragen aan het SOOB-fonds en die zijn in geschreven bij het VTL MobiliteitsCentrum transport. Nadat chauffeurs zich hebben ingeschreven, wordt beoordeeld of men in aanmerking komt voor de regeling. Voor de regeling is een maximumbedrag beschikbaar. De opleiding(en) starten vanaf juni 2014.
 
Vragen en/of aanmelden?
Aanmelden voor de regeling verloopt via het MobiliteitsCentrum transport:
www.mobiliteitscentrumtransport.nl. Voor vragen over inschrijving bij het MobiliteitsCentrum transport kan contact op worden genomen met 0900 1442, optie 6. Voor vragen over het inhoudelijke deel, de uitvoering van de regeling of over de opleidingen en trainingen die gevolgd kunnen worden, kan contact worden opgenomen met 0900 1442, optie 1 of info@vtl-cursussen.nl

Over SOOB
SOOB is de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen. SOOB financiert in-, door- en zij-instroom projecten om te zorgen voor voldoende werknemers in de sector Transport en Logsitiek. In dit project draagt SOOB mede de opleidingskosten van SOOB- werknemers die werkloos zijn geworden.

Bron: VTL, 9 april 2014