BKF introduceert CO2-neutraal hijsen!

Koploperproject
Binnen B.V. Kraanbedrijf BKF wordt al enige jaren aandacht besteed aan verschillende aspecten van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. In 2012 werd besloten een gestructureerd MVO beleid te formuleren en de opstap hiertoe was deelname aan het Koploperproject Westergozone. Binnen dit project werden van de deelnemende bedrijven o.a. duurzaamheid, verbetermogelijkheden, kansen en risico's in kaart gebracht. Deelnemers wisselden ervaringen en ideeën uit en er werd door alle deelnemers een eigen MVO-actieplan opgesteld. Eén van onze actiepunten was het realiseren van de mogelijkheid tot CO2-neutraal hijsen.

CO2-neutraal hijsen
Vanaf februari 2014 biedt BKF haar relaties de mogelijkheid om, tegen een geringe meerprijs, hun opdrachten CO2-neutraal uit te voeren. Binnen ons MVO-beleid zoeken wij steeds naar mogelijkheden om CO2 uitstoot te beperken en de belasting die uiteindelijk overblijft, te compenseren. CO2-neutraal hijsen is een goede aanvulling op dit beleid.

Hoe werkt het?
Relaties die de CO2 uitstoot van de door hen ingehuurde kranen en vrachtwagens willen compenseren melden dat bij ons. De compensatie geldt dan voor alle opdrachten, waar fossiele brandstoffen voor nodig zijn, die voor de betreffende klant uitgevoerd gaan worden.

Wat gebeurt er met dit bedrag?
De toeslag voor de CO2 uitstoot die aan onze relaties wordt berekend, wordt via de Climate Neutral Group (http://climateneutralgroup.com) geïnvesteerd in langlopende mens- en milieuvriendelijke projecten. Hiervoor "kopen" we credits voor een door BKF gekozen project. Voor 2014 hebben we gekozen voor:

Paradigm Houtoven Project in Kenia
In Kenia kookt ongeveer 90% van de huishoudens op het platteland op open vuur. Een groot probleem in Kenia door de vele ontbossingen. Hierdoor moeten vrouwen op het platteland ver reizen om brandhout te verzamelen, meestal meer dan 15 km op een dag! Om ontbossing tegen te gaan en de gezondheid en het inkomen (werkgelegenheid) van de mensen te bevorderen is dit project opgestart. De houtovens werden ontwikkeld en worden geproduceerd in samenwerking met de lokale bevolking.

Garantie
Deelnemende bedrijven ontvangen per half jaar een overzicht van de gerealiseerde CO2 compensatie en men krijgt van Climate Neutral Group een bevestiging van de afdracht van het bedrag.

Bron: B.V. Kraanbedrijf BKF, 11 februari 2014