Stroomversnelling kan bouw enorme boost geven

In juni vorig jaar werd de green deal Stroomversnelling Huurwoningen gesloten. Vier bouwers en zes woningcorporaties legden hiermee vast om 111.000 woningen uit de periode 1950 - 1970 te renoveren naar nul-op-de-meterwoningen. Nu wordt hard gewerkt aan de Stroomversnelling voor koopwoningen. “Het belangrijkste doel is om de bewoners – zowel huurders als kopers – zonder koopkrachtgevolgen de beschikking te laten krijgen over comfortabel en duurzaam wonen”, zegt Leen van Dijke, voorzitter van het kernteam Stroomversnelling.

“De Stroomversnelling Huurwoningen loopt geheel volgens schema”, zo vertelt Van Dijke. “Er staan inmiddels veel bouwprojecten op stapel. Voor de kerst zijn er vier prototypes gemaakt en na een verdere ontwikkeling worden nu meerdere prototypes woningen gerealiseerd. Na de zomervakantie gaan we in hoog tempo de duizend woningen volmaken die we voor dit jaar afgesproken hadden.”
 
De Stroomversnelling beoogt volgens het voormalige lid van de Tweede Kamer voor de ChristenUnie drie dingen: “Het belangrijkste doel is bewoners zonder koopkrachtgevolgen de beschikking te laten krijgen over comfortabel en duurzaam wonen. Ten tweede krijgt de bouwsector hiermee een enorme boost. Er zijn miljoenen woningen geschikt om in de komende jaren via de Stroomversnelling nul-op-de-meter te realiseren.”

Industrialisatie
Van Dijke: “En ten slotte: willen we als Nederland de duurzaamheidsdoelstelling gaan halen die we met elkaar hebben afgesproken, dan zal het tempo echt omhoog moeten. Zonder die industrialisatie die de Stroomversnelling de bouwsector biedt, zal die doelstelling voor de verduurzaming niet gerealiseerd kunnen worden.”
Dit jaar zal een deal ondertekend worden om op grote schaal ook voor privé-eigenaren van een woning uit de periode 1950 - 1980 een nul-op-de-meterverbouwing mogelijk te maken. “Rond de twintig bouwbedrijven hebben aangegeven hieraan mee te willen doen. Eind volgende week organiseren we een kick-off met deze bouwers. “

150 wijken
“Er is inmiddels al veel voorwerk verricht. Zo hebben de gemeenten al zo'n 150 wijken aangewezen waar bewoners kunnen worden geïnteresseerd voor een nul-op-de-meterwoning. De bouwers hebben hun handtekening kunnen zetten onder een verklaring waarin ze aangeven dat ze gegarandeerde prestaties zullen gaan leveren teneinde die bewoners te bieden wat ook voor de corporatiewoningen beschikbaar is”, aldus Van Dijke.
 
In het begin zijn vooral grote bouwers voor de Stroomversnelling benaderd. Dit is volgens Van Dijke een logische keuze. “Zij zijn begonnen met het conditioneren van de omstandigheden. Kleine bouwers zouden die conditionering moeilijker kunnen realiseren dan de grote bouwers. Die hebben daarvoor meer investerings- en realisatiekracht. Nu die conditionering gaandeweg op orde is gekomen en nog komt, zie je dat in de Stroomversnelling Koopwoningen niet alleen grote bouwers aanhaken, maar ook kleinere en consortia van kleinere bouwers die samenwerken om deze klus te gaan klaren.”

Overzichtelijk voordeel
Van Dijke verwacht voldoende huiseigenaren te kunnen interesseren. “Een nul-op-de-meterwoning biedt een overzichtelijk voordeel voor de woningeigenaar. De rekening die hij nu betaalt aan het energiebedrijf, wordt contant gemaakt en dat leidt tot een bedrag dat hij kan investeren zonder dat zijn woonlasten toenemen. Daarvoor krijgt hij een totaal vernieuwde woning die bovendien gegarandeerd geen energie meer gebruikt bij normale omstandigheden.”
“Dit is een boodschap die je natuurlijk heel makkelijk kunt vertellen. De voorbeelden die we nu met de Stroomversnelling Huurwoningen laten zien zijn kennelijk zo aansprekend, dat veel mensen zeggen: 'Dat wil ik ook'. Vlak voor Kerst is in de Kamer bovendien een motie aanvaard waarin de minister wordt opgedragen met banken in gesprek te gaan teneinde een uniform bancair product te maken voor woningeigenaren om zo'n nul-op-de-meterwoning apart te kunnen financieren.”
 
Brede belangstelling
De belangstelling vanuit de bouwsector neemt steeds verder toe, vertelt Van Dijke. “Bij de ondertekening vorig jaar juni zag je dat de bouwsector heel afwachtend en sceptisch reageerde. Toen de eerste prototypes daadwerkelijk werden gebouwd, vond er in die houding een enorme kanteling plaats. Nu we aan het opschalen zijn en de case robuuster wordt, neemt de nieuwsgierigheid toe.”
“Ik houd mijn verhaal op talloze podia en dat doe ik graag, want een belangrijk kernpunt van de Stroomversnelling is dat we alles transparant maken: elke vinding, manier van werken, zaken die we regelen met de overheid enz. delen we onmiddellijk via lezingen, informatiebijeenkomsten en via onze website. Je ziet nu heel veel partijen nadenken over de vraag hoe ze vanuit de min of meer traditionele bouwsector de omschakeling kunnen maken naar aanhaken bij deze nieuwe beweging van industrialisatie van de bouwsector.”

Bron: Bouwend Nederland, Podium redactie, 17 april 2014