Verbreding A27 en extra Merwedebrug tegen fileleed

Minister Melanie Schultz van Infrastructuur gaat de files tussen Breda en Utrecht bestrijden door de A27 te verbreden en een tweede Merwedebrug aan te leggen. Bouwend Nederland is verheugd dat er na jaren van onduidelijkheid nu een beginselbesluit ligt. De organisatie hoopt dat marktpartijen zo snel mogelijk bij de uitwerking betrokken worden, om tot een optimale uitvoering te komen.

De A27 kent op het traject een hardnekkig fileprobleem. Het traject Houten-knooppunt Hooipolder staat met vier noteringen in de file top 50. Om de files aan te pakken wil minister Schultz dat traject over een lengte van 47 km lang extra rijstroken en spitsstroken geven. Ook wil zij een tweede brug over de Merwede bij Gorinchem aanleggen en pakt zij het knooppunt Hooipolder aan. Voor al die maatregelen is 808 miljoen euro beschikbaar, schreef zij onlangs aan de Tweede Kamer.

Betere bereikbaarheid
“Met de aanleg van extra rijstroken en de tweede brug maken we een einde aan hardnekkige files op de A27. Dit is goed voor de bereikbaarheid van de regio, goed voor de doorstroming van het verkeer en goed voor de economie”, zo lichte de bewindsvrouw haar zogeheten voorkeursalternatief voor de A27 toe. Schultz kwam tot haar keuze na overleg met de provincies Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Brabant, waterschappen, omliggende gemeenten en belangenorganisaties.

Over de aanpak van de A27 werd al langere tijd gesproken. Eerder was het budget al flink verlaagd. Volgens Schultz duurt het nog zo'n tien jaar voordat het voorkeursalternatief is uitgevoerd. Zij krijgt in 2016 het definitieve ontwerp te zien en stelt dat in 2017 vast. Vanaf 2019 kan er echt gebouwd worden. Ergens tussen 2023 en 2025 moeten de vernieuwde weg en de extra brug gereed zijn.

Expertise bouwbedrijven
“Het is goed dat er nu eindelijk duidelijkheid is en zicht op een oplossing voor de weggebruikers die dagelijks in de file staan op de A27. Over dit project wordt al heel lang gesproken. Eigenlijk te lang”, reageert beleidsmedewerker Richard Mulder van Bouwend Nederland.

Mulder wijst erop dat er “nog wel wat spannende momenten zijn” voordat de uitbreiding van start kan gaan. “Welke inkoopstrategie zal Rijkswaterstaat gaan kiezen? Wordt het één groot project of wordt het opgesplitst in deelprojecten? En de belangrijkste vraag is: wanneer wordt de expertise van bouwbedrijven ingezet?”

“Ik hoop dat dat zo vroeg mogelijk in het proces zal zijn, zodat de markt en Rijkswaterstaat samen tot een optimale uitvoering komen. De minister heeft nu opdracht gegeven aan Rijkswaterstaat om een (ontwerp) tracé-besluit te gaan opstellen. Dit lijkt mij het uitgelezen moment om marktpartijen actief daarbij te betrekken. Wellicht dat de schop dan al voor 2019 de grond in kan“, aldus Mulder.

Foto: de bestaande Merwedebrug bij Gorinchem.
Bron: Bouwend Nederland, Podium redactie, 23 april 2014