Verruiming erkenningsmogelijkheden leerbedrijven pakt stage knelpunten aan

De op 20 juni uitgebrachte SBB Barometer laat in sommige sectoren stageknelpunten zien. Dat sluit aan op recente berichtgeving in de media. Om het aantal stages en leerbanen te vergroten, heeft SBB de minister geadviseerd over de verruiming van de erkenning van leerbedrijven. Met dit advies beoogt SBB meer gebruik te maken van de leermogelijkheden in bestaande leerbedrijven en bij zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers).

Opleidingen met een goede kans op werk
De verruiming van de erkenning is specifiek bedoeld om tekorten aan leerplaatsen bij opleidingen terug te dringen. Zo kan een erkend garagebedrijf bijvoorbeeld op kantoor een leerplaats voor een secretaresse in opleiding aanbieden. Ook zzp-ers kunnen een leerplaats bieden. Daarbij blijven de kwaliteitseisen voor leerbedrijven wel van toepassing. Voor opleidingen met een goede kans op werk, maar een tekort aan leerplaatsen, kan de crisismaatregel worden ingezet. Deze maatregel maakt het mogelijk om onder strikte voorwaarden omgevingen, die een vervangende stageplaats of leerbaan bieden, voor aan aantal studenten te erkennen als leerbedrijf.

RDM Campus succesvol als vervangende bpv-plaats
In Rotterdam heeft een aantal studenten van de technische opleiding metaalbewerking ondanks het regionale tekort aan stageplaatsen, toch een vervangende bpv-plaats gevonden. Kenniscentrum Kenteq verleende de RDM Campus van het Albeda College een tijdelijke erkenning als leerbedrijf voor deze groep studenten.

Perspectieven in de zorg en de techniek
De afgelopen jaren is de kans op een stageplaats in de meeste zorgopleidingen afgenomen. Ook blijkt de duur van het stage- of leercontract in bepaalde opleidingen in de zorg en de techniek te zijn teruggelopen.Door economische ontwikkelingen zoals bezuinigingen zijn de kansen op werk bij opleidingen in beide sectoren niet voor alle richtingen rooskleurig. In de zorg zijn de arbeidsmarktperspectieven voor dokters-, apothekers- en tandartsassistent en de richtingen maatschappelijke zorg en verpleegkundigen op niveau 4 nog relatief gunstig. In de techniek bieden mechanische, operationele en elektrotechniek de beste perspectieven.

Bron: Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), 20 juni 2014