Verhagen bepleit stimulans nieuwbouw

”Een stimulans voor de nieuwbouw is het beste banenplan”, stelt Bouwend Nederland-voorzitter Maxime Verhagen in de Telegraaf. „Met het slinkende begrotingstekort heeft het kabinet ruimte voor lastenverlichting. Als je die dun uitsmeert, dan merkt niemand daar veel van. Veel beter is het om de lastenverlichting specifiek in te zetten.”

 ”Dus heel duidelijk gericht op sterkere economische groei, meer banen, consumentenvertrouwen en echte doorstroming op de woningmarkt, zeker ook in de huursector. En liefst ook gericht op het 'onder water' probleem dat Klaas Knot eerder deze week aankaartte, waar Nederland nog zeker 5 tot 10 jaar last van gaat hebben. Want dat drukt de consumptie en dus de economische groei.”

Specifiek
”Een specifieke maatregel voor de woningmarkt kan bijdragen aan een oplossing voor veel problemen. Die bereik je in één klap door heel gericht de bouw van duurzame woningen tijdelijk te stimuleren. Door grondverkoop worden gemeenten daar ook weer beter van.”

”De verkoop van bestaande woningen is weer gestegen, de woningmarkt komt op toeren. Het vertrouwen trekt eindelijk weer aan, heel veel mensen willen verder. Starters, doorstromers, scheefhuurders, iedereen wil in beweging komen”, zo overziet Verhagen.

”Dat is mooi, en het maakt meteen nieuwbouw tot de meest logische plek voor lastenverlichting. Want in vergelijking zijn bestaande, oudere woningen goedkoop in aanschaf, terwijl de maandlasten relatief hoog zijn. Nieuwbouw blijft nu voor veel mensen net buiten bereik, omdat deze huizen vaak op veel te dure grond gebouwd worden - en omdat ze veel duurzamer zijn. Die topkwaliteit maakt ze prijziger in aanschaf - gemiddeld zo'n 32.000 euro, maar diezelfde huizen zijn wel bijna of helemaal energieneutraal.”

Achter het net
”Dat scheelt enorm. De maandelijkse woonlasten zijn dus best op te brengen, maar daar wordt nog veel te weinig rekening mee gehouden bij de hypotheekverstrekking. Daarom vissen veel aspirant-kopers achter het net. Bijvoorbeeld scheefhuurders, die nu steeds meer moeten betalen aan de corporatie. Maar ook huiseigenaren waarvan de woning nu onder water staat. Dat zijn er bijna 1 miljoen. Vooral jonge huiseigenaren tot 35 jaar zitten vast  door het 'onder-water-probleem'. Bijna 70% van hen zit in deze situatie. Terwijl het juist de jonge kopers zijn die de markt weer in beweging kunnen krijgen.”

”Zij hebben een tijdelijke maatregel nodig om nu hun verlies op te vangen. Je zou dus iets moeten verzinnen om aan het begin veel van die potentiële kopers over die horde te helpen. Je kan dit het best doen door een tijdelijke lastenverlichting te geven ter hoogte van de helft van de betaalde btw. Concreet zal dat ongeveer 400 miljoen zijn.

”Want over de duim genomen is de gemiddelde koopprijs is 200.000 euro exclusief BTW. Als je uitgaat van 50 % BTW retour, dan impliceert dat 20.000 euro per woning. De kosten zijn dan 400 miljoen per jaar, gedurende zeg maximaal 3 jaar. Zo'n bedrag en dan per woning 20.000 euro betekent dat je jaarlijks de bouw van 20.000 woningen bespoedigt of zelfs mogelijk maakt. En mochten het er meer worden, dan komen er ook weer meer inkomsten binnen. Dit is dan een extra prikkel voor de woningmarkt, naast de 400 miljoen die het kabinet in de corporatiesector steekt, gericht op energiebesparing.”

40.000 banen
”Het gaat dus simpelweg om een tijdelijk belastingvoordeel om een energiezuinig huis te kopen. Elke woning levert gemiddeld twee banen op, in de bouw en de sectoren die afhankelijk zijn van de bouw. Dus dan heb je niet alleen over 20.000 nieuwbouwwoningen - maar ook over 40.000 banen. Dat mag ook wel, want in de afgelopen 5 jaar hebben 70.000 bouwvakkers hun baan verloren. Een deel daarvan kan hierdoor weer terugkeren.”

”Zo worden deze koopwoningen opeens wel bereikbaar voor veel scheefwoners of andere huurders. Dat helpt dus heel krachtig bij het inkorten van de vaak jarenlange wachtlijsten vanuit de huursector. Meer sociale huurwoningen komen daardoor vrij voor de groepen waarvoor ze bedoeld  zijn. Een ander probleem wordt met deze nieuwbouw-stimulans tegelijk opgelost, namelijk de gemeenten die met veel grond in hun maag zitten. Ook werkt het mee aan het halen van de duurzaamheidsdoelstellingen. En heel fors aan het versterken van de nog heel magere economische groei. Alle euro's die je in de bouw investeert, blijven immers in Nederland. Duurzame innovaties worden ermee aangejaagd, de binnenlandse bestedingen krijgen een enorme boost. Kortom: het mes snijdt aan heel veel kanten.”

Achterstand
”Nieuwbouw is ook gewoon nodig. Terwijl de aantallen huishoudens maar blijven groeien, worden er dit jaar minder huizen gebouwd dan ooit. De achterstand is groot. Maar hoe meer bestaande woningen er verkocht worden, hoe meer de vraag naar nieuwbouw actueel wordt. Daar moet je dus ook gewoon nu mee beginnen.

Je lost zo heel veel problemen tegelijk op. De tijd is rijp voor deze beweging, in combinatie met gemeenten die ruimhartiger zijn met startersleningen, de grondprijs verlagen en snel bouwvergunningen afhandelen.

Dan laat je iets zien, als overheid. De rol van gemeenten noemde ik al, maar daarbij kan het kabinet nu echt tonen dat ze wil werken aan banen, banen, banen - en aan het herstel van de woningmarkt. Er moet nú iets gebeuren. Dit is hét moment voor het beste banenplan, waar heel Nederland veel aan heeft.”

Bron: Podium, Bouwend Nederland, 27 juni 2014