Blansjaar eerste bedrijf met succesvolle afronding traject uit Sectorplan Transport en Logistiek

Het eerste afgeronde adviestraject in het kader van het Sectorplan Transport en Logistiek is een feit. Blansjaar BV uit Wateringen is onder begeleiding aan de slag gegaan met de inzetbaarheid van hun personeel in het kader van het project Duurzaam Werkgeverschap. André van der Dussen, directeur Blansjaar BV: “Door goed bezig te zijn met Duurzaam werkgeverschap zorgen wij bij Blansjaar voor voldoende gezonde, gemotiveerde en productieve medewerkers. Nu en in de toekomst”.

Het project Duurzaam werkgeverschap uit het Sectorplan Transport en Logistiek is bedoeld om bedrijven te stimuleren en ondersteunen om actief aan de slag te gaan met inzetbaarheid van werknemers. Branchedirecteur Lion Verhagen van de Vereniging Verticaal Transport (VVT) is ambassadeur van het Sectorplan Transport en Logistiek.  Hij nam symbolisch de evaluatieresultaten van het traject bij Blansjaar in ontvangst. Lion Verhagen: “Het is belangrijk dat bedrijven meedoen aan de projecten uit het Sectorplan. Door te zorgen voor de dag van morgen, anticiperen we op de behoefte aan voldoende instroom van goed gekwalificeerd en gezond personeel die gaat ontstaan door vergrijzing en ontgroening”.

Foto: Lion Verhagen (r), ambassadeur Sectorplan Transport en Logistiek en André van der Dussen(l), directeur Blansjaar BV staan feestelijk stil bij eerste afgeronde traject.

Duurzaam werkgeverschap steeds belangrijker
Als gevolg van economische-, demografische en politieke ontwikkelingen moeten we allemaal langer doorwerken. Door vergrijzing en ontgroening ontstaat er frictie tussen belasting en belastbaarheid. Het risico op uitval van oudere werknemers neemt toe en het verzuim stijgt. Dit heeft gevolgen voor de continuïteit van ondernemingen. Dankzij het sectorplan Transport en Logistiek kunnen  tegen zeer geringe kosten (€ 500,-) adviestrajecten worden uitgevoerd die concreet bijdragen aan de inzetbaarheid van medewerkers. Bijvoorbeeld op het gebied van werk -en hersteltijden, regie op verzuim, gezondheidschecks, training en opleiding of pensioenopbouw in relatie tot minder werken.

Sectorplan Transport en Logistiek is er voor de sector
Het Sectorplan Transport en Logistiek is opgesteld namens en voor de sector in samenwerking met de overheid om in de jaren 2014 en 2015 een extra stimulans te geven aan een collectieve aanpak van:
- het tijdig zorgen voor voldoende instroom van goed gekwalificeerd personeel,
- het behoud van vakmanschap door het vergroten van kansen op werk voor werkzoekenden uit de sector; en het verbeteren van de inzetbaarheid van werknemers in de sector.

Bron: VTL, 3 juli 2014