Wet kan onnodige faillissementen voorkomen

Minister Opstelten van Justitie wil een sanering van schulden van een onderneming buiten faillissement mogelijk maken door crediteuren en aandeelhouders die hierbij onredelijk dwarsliggen, te dwingen mee te werken. Dit blijkt uit een wetsvoorstel dat voor advies naar verschillende instanties is gestuurd. VNO-NCW en MKB-Nederland staan in beginsel positief tegenover dit plan.

Herijking
Doel van de regeling is om problematische schulden praktisch, snel en met zo min mogelijk kosten aan te pakken om het bedrijf van de ondergang te redden. De regeling maakt deel uit van het brede wetgevingsprogramma 'Herijking Faillissementsrecht'.

Opdracht
Onder de huidige wetgeving kan één schuldeiser een akkoord frustreren. Omdat een rechter onredelijke schuldeisers en aandeelhouders nu niet kan dwingen mee te werken aan een schuldsanering, blijft er voor bedrijven met financiële problemen dan vaak niets anders over dan een faillissement aan te vragen. Het wetsvoorstel moet hierin verandering brengen.
Volgens het wetsvoorstel is een ruime meerderheid van schuldeisers en aandeelhouders straks voldoende om de schulden te saneren. Degenen die op onredelijke gronden tegen het akkoord blijven, krijgen van de rechter opdracht mee te werken.

Waarborgen
VNO-NCW en MKB-Nederland stellen dat een regeling zoals Opstelten nu voorstelt zou kunnen leiden tot het voorkomen van onnodige faillissementen. Maar er moet volgens de organisaties ook worden stilgestaan bij de mogelijkheden om misbruik te maken van dit instrument. Daarom moet het wetsvoorstel voldoende waarborgen bevatten.

Bron: VNO-NCW, 14 augustus 2014