Ondernemersvertrouwen blijft positief voor derde kwartaal

Het vertrouwen onder ondernemers is het afgelopen kwartaal iets lager uitgekomen, maar blijft per saldo positief. Deze afname volgt na vijf sterke kwartalen van groeiend vertrouwen. Dat blijkt uit de nieuwste Conjunctuurenquête Nederland (COEN) van onder meer VNO-NCW en MKB-Nederland. Ten opzichte van het tweede kwartaal is er sprake van een stabiel ondernemerssentiment voor de investeringen en de winstgevendheid.

Omzetresultaten
Het percentage ondernemers dat hun omzet het vorige kwartaal zag stijgen, lag hoger dan het percentage collega's die juist een krimp in omzet vast moesten stellen. De omzetresultaten bleven echter wel achter bij de verwachtingen vooraf. Ondernemers zijn nog niet te spreken over hun voorraad- en orderpositie en ook niet over de ontwikkelingen van het economisch klimaat in het tweede kwartaal. In vergelijking met het jaar ervoor zijn er wel een stuk minder pessimisten.

Ondernemersvertrouwen
In de bouw nam het ondernemersvertrouwen te opzichte van het vorige kwartaal licht af, maar is het wel veel beter dan een jaar geleden. De industrie was wel iets positiever over de toekomstige groeimogelijkheden dan vorig kwartaal. Het sentiment onder de ondernemers in de groothandel is verbeterd en uitgekomen op het hoogste niveau in drie jaar tijd. Ondernemers in de detailhandel worden eindelijk weer wat positiever over hun omzetgroei en toekomstverwachting. Het ondernemersvertrouwen onder winkeliers is gestegen tot het hoogste niveau in bijna vier jaar tijd.

Bron: VNO NCW, 21 augustus 2014