Unieke pilot: Gezond Transport i.p.v. UWV begeleidt vangnetters in de sector

Als mensen ziek uit dienst gaan heten ze ‘vangnetters’. Ze blijven in onze sector gemiddeld 10 maanden in de Ziektewet als ze door UWV worden begeleid.
Gezond Transport denkt dat dat korter kan en gaat de uitdaging aan.

Kort na het uitkomen van VerzuimVisie 14 draagt UWV 60 van deze vangnetters uit de sector over aan ons. UWV betaalt de uitkering, en Gezond Transport begeleidt hen. Door snel contact op te nemen, intensief en activerend te begeleiden, willen wij de schadelast voor de sector beperken en de afstand tot de arbeidsmarkt voor de vangnetters verkleinen. Hierbij wordt intensief samengewerkt met het MobiliteitsCentrum transport.

Maandag 1 september heeft de Koning de wet getekend die dit mogelijk maakt. Zodra deze in de Staatscourant staat, gaan we van start. Als een ex-werknemer uit uw bedrijf door ons begeleid wordt, krijgt u een brief van ons. We zullen u op de hoogte houden van de resultaten.

Lees hier de factsheet Pilot Vangnetters in Transport & Logistiek "

Bron: Verzuimvisie 14 2014, Gezond Transport, 4 september 2014